كارشناسان امور ماوراءالطبيعه در جستوجوهاي خود موفق شدند، حضور يك روح را در دانشگاه پنسيلوانيا در آمريكا به اثبات برسانند.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، «جان لويس» ـ يكي از محققان علوم ماوراءالطبيعه ـ در اين باره يادآور شد: حدود يك ماه پيش دانشجويان دانشگاه پنسيلوانيا، حضور يك شي يا روح را در اين دانشگاه اطلاع داده و از مسوولان دانشگاه خواستند تا اين موضوع را پيگيري كنند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: چند نفر از محققان و كارشناسان علوم ماوراءالطبيعه پس از اطلاع از اين موضوع به اين دانشگاه رفته و پس از انجام تحقيقاتي موفق شدند، اين روح را كه روح يك دختربچه است، بيابند و وجود آن را به اثبات برسانند.
در گزارشات رسمي اين محققان همچنين آمده است كه اين روح متعلق به دختربچهاي كوچك و مو بور است كه در سال 1982 ميلادي پس از آن كه توسط يكي از دانشجويان اين دانشگاه مورد تجاوز قرار گرفت، به قتل رسيد و روحش در اين دانشگاه سرگردان شد.