اين دستورات مختص به زوج خاصي نيست ؛ اينها ده چيزي است كه تعداد بسيار زيادي از همسران از شوهرانشان ميخواهند.توجه كنيد اينها خواستههاي آنهاست نه نياز زوحي شان . از لحاظ فردي هركسي مسئول نيازهاي عاطفي خويش است و بايد آنها را پر كند .ما معتقديم 4 نياز روحي اساسي وجود دارد :نياز به دوست داشتن ودوست داشته شدن ، نياز به تعلق داشتن ، نياز به داشتن تصور ذهني خوب از خود و نياز به آزادى .و اما خواستههاي همسرتان از شما:


1.هر روز به او بگوييد كه دوستش داريد :
هر كسي دوست دارد تاييد شود و بداند كه اطرافيان او را دوست دارند .بهترين راه براي تاييد همسرتان – كه برايش بسيار مهم است –اين است كه خيلي ساده هر روز به او بگوييد دوستش داريد . گاهي دستانش را بفشاريد و اين جمله را زماني كه شما را بدرقه ميكند بگوييد .

2. درك كردن و بخشش داشتن :
روزهايي هست كه همسرتان اشتباهاتي انجام دهد و يا كمتر به شما رسيدگي كند . هميشه به خاطر داشته باشيد كه هيچ كس كامل نيست . در اين مواقع خواسته همسرتان اين است كه او را درك كنيد و او خود را سزاوار بخشش شما ميداند . بدانيد كه هيچ رابطه اي بدون بخشش دوام ندارد.

3. گفتگو كنيد :
نگذاريد كار به جايي برسد كه هيچ حرفي با همسرتان نداشته باشيد درباره بچهها كارتان و حتي آب و هوا با هم صحبت كنيد.چرا كه گفتگو نكردن اولين جرقههاي يك رابطه سرد است.

4. وقتي براي همسر و فرزندانتان اختصاص دهيد :
اين زمان به دست شما محقق ميشود و بايد كيفيت با هم بودن را بالا ببريد يعني تمام طرحها و برنامههاي آن روز را به ميل آنها هماهنگ كنيد . فقط خالي كردن برنامه روزانه براي با هم بودن كافي نيست بلكه بايد براي اين زمان برنامه ريزي كنيد و به خود ثابت كنيد كه براي عزيزترينهاي زندگي تان عشق و احترام قائليد.

5.بيشتر بگوييد بله به جاي نه:
عادت به منفي نگري و مخلفت شما را از عزيزانتان دور ميكند . سعي كنيد دربرابر بعضي خواستهها نه نگوييد .با گفتن همين كلمه ساده بله همسرتان را متعجب و خوشحال كنيد.

6.خوب گوش دهيد:
همسرتان را با اين مهارت ميتوانيد عاشق تر كنيد . همسر شما فقط گوشهاي شما را براي شنيدن نميخواهد بلكه بايد با قلبتان به او گوش دهيد و او را بفهميد .

7. دلبستگي و مهرباني:
چقدر در طول روز به همسرتان ميگوييد لطفا يا متشكرم يا اورا ميبوسيد . متاسفانه بعضي از زوجين فراموش ميكنند با هم مهربان باشند و اين كليد موفقيت را در زندگي از دست ميدهند .

8. بعضي از وظايف خانه و كودك را با هم تقسيم كنيد:
يكي از مهمترين دعواهاي زناشويي بر سر همين مساله جزئي است.خرده كاريهاي خانه و بچهها تنها مسائل همسرتان نيستند چه خوب است كمي غرور و سبقه خانودگي خود را كنار بگذاريد و با اين كار زندگي شيرين تري داشته باشيد . شايد اوائل سخت باشد اما خود كم كم معجزه اندك كمك به همسر را خواهيد ديد .

9.اوغات فراغت و برنامه ريزي:
اگر همسر شما شاغل است ساعات بيكاري او و اگر همسرتان شاغل نيست خود به او مرخصي دهيد . اين روزها بگذاريد او آزاد باشد و نگران بچهها ، شما ؛ خانه ؛ و .. نباشد . بگذاريد در اين اوغات فراغت به خود و خواستههاي شخصي اش برسد .