مهران مديري در مجموعه جديد خود كه آن را به نيمه نزديك كرده است، اين بار «مسعود شصت چي» را درگير پنج موقعيت جديد كرده است.

به گزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، «مهران مديري»كه كارگرداني مجموعه تلويزيوني ويژه نوروز شبكه سه سيما را بر عهده دارد،تا بهحال حدود 40 درصد از كار تصويربرداري اين سريال را به پايان رساندهو آن را به نيمه نزديك كرده است.
بنابراين گزارش،سريال «مرد دوهزار چهره» در 15 قسمت 45 دقيقهاي ساخته خواهد شد. اينسريال از تعدد لوكيشن برخوردار است و لوكيشن اصلي آن خانهاي در ولنجكاست.

همچنين تا به حال در اين سريال كه مانند «مرد هزار چهره» شخصيت اصلي آن مهران مديري است، بازيگران ديگري نظير سپنداميرسليماني، شقايق جودت، سحر جعفريجوزاني، اميد روحاني، سحر زكريا،پروين قائم مقامي، هادي كاظمي، شايان احديفر، كيهان ملكي، غلامرضانيكخواه، سام نوري و محمد رضا هدايتي، بيژن بنفشهخواه، عارف لرستاني،سيامك انصاري، پژمان بازغي، رضا فيض نوروزي و فلامك جنيدي اضافه شدهاند و رايزنيها براي حضور بازيگران شاخص سينما و تلويزيون در اين سريال ادامه دارد.

بهگزارش فارس، داستانهاي مجموعه تلويزيوني «مرد دوهزار چهره» در ادامه «مردهزار چهره» است و اين بار «مسعود شصتچي» درگير پنج موقعيت جديد ميشودكه هر موقعيت در سه قسمت به تصوير درخواهد آمد.


خبرگزاري فارس