کريمي نويسنده کارگردان و بازيگر ايراني، مهمان ويژه دانشگاه «برکلي» سانفرانسيسکو کاليفرنيا ميشود.

به گزارش (ايسنا)، دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه برکلي به همراه مرکز شرق شناسي اين دانشگاه از
نيکي کريمي به عنوان هنرمند و مهمان ويژه در مارچ 2009 (اسفند ماه ) دعوت کرده است.
سه فيلم ساخته شده توسط اين فيلمساز مستند «داشتن يا نداشتن»، «يك شب» و «چند روز بعد»

قرار است در اين برنامه به نمايش درآيد.


«داشتن و نداشتن» به برخورد زنان و مردان و بچهدار شدن ميپردازد، «يک شب» منتخب رسمي جشنواره کن،

«چند روز بعد» ستايش شده در بيش از 80جشنواره جهاني است.


جلسات پرسش و پاسخ و وركشاپ به همراه استادان و دانشجويان اين دانشگاه قرار است با حضور نيكي كريمي برگزار شود.


گفته ميشود: نيکي کريمي دارنده بيشترين آمار جوايز جهاني بازيگري و داوري از جشنوارههاي معتبر جهاني است.


ايسنا