مؤسسه رسمی انتخاب بازیگران ایرانیان به ریاست «جمشید مشایخی» پس از جذب بازیگران و تشكیل عظیمترین بانك اطلاعاتی افتتاح شد...

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، این مؤسسه رسمی انتخاب بازیگران با شماره ثبت 20782 با ریاست «جمشید مشایخی» هماكنون كار خود را با آرشیوی بالغ بر 1000 بازیگر حرفهای و 400 بازیگر آماتور آغاز نموده است.
بنا بر این گزارش،این برای اولین بار است كه مؤسسهای مستقل در حرفه انتخاب بازیگر تشكیل شده و مركزی علمی برای انتخاب بازیگر به شمار میآید. این مؤسسه روش نوینی را برای حرفه انتخاب بازیگر به نام Psychological Casting (انتخاب روانشناسانه بازیگر) برگزیده و با بهرهگیری از علوم فرا روانشناسی سعی دارد تا شناختی جامع و كلنگر از بازیگران به دست آورده تا پس از تطبیق آنها با كاراكترهای فیلمنامه، نزدیكترین بازیگر به نقل چه از لحاظ ظاهری و چه از حیث شخصیتی را برگزنند.
گروهی از متخصصان علوم كلنگر دانشگاه تهران نظیر «بیژه رادمهر» ریاست این دانشكده و «امیرعباس جعفری» سردبیر نشریه طب كلنگر بر این روش علمی نظارت میكنند. «حسین محبی» مدیر عامل این مؤسسه است كه پس از سالها تحقیق و مطالعه در زمینه بازیگرشناسی سینمای ایران و چاپ چندین جلد كتاب در این زمینه و نگارش مطالب ادراكات فرا حسی از بازیگران در مطبوعات سینمایی این مجموعه را گردآورده است.
«جمشید شاهمحمدی» به عنوان عضو هیئت مدیره و مدرس رشته بازیگری به شناسایی استعدادهای بازیگری در مؤسسه میپردازد و «شهره لرستانی» نیز به عنوان یكی از اعضای هیئت علمی، مؤسسه را یاری میكند.
هماكنون فیلمهای سینمایی «هدیه» به نویسندگی «مینو فرشچی»، «انتهای تاریكی» به كارگردانی رامین لباسچی و مجموعههای تلویزیونی «باغ مارشال» و «رستار» در این مؤسسه در مرحله انتخاب بازیگر هستند.


منبع:سيمرغ