[JUSTIFY]نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، امروز به اختصار ایران کد نامیده می شود[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ایننظام ملی با تهیه و تصویب آئین نامه قانونی، توسط هیأت وزیران به طور جدیکار خود را در قالب مرکز ملی شماره گذاری و خدمات ایران به عنوان یکی اززیر مجموعه های وزارت بازرگانی و معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه ازآذرماه سال 85 آغاز کرد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ارکان تشکیل دهنده نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات: [/JUSTIFY][JUSTIFY] الف: کد ملی کالا[/JUSTIFY][JUSTIFY] ب: پرتال ملی کالا[/JUSTIFY][JUSTIFY]کد ملی کالا:معروف ترین محصول ایران کد، کد 16 رقمی محصولات است. این کد از 3 بخشتشکیل شده است. بخش اول هفت رقم است و بیان می کند محصول مورد نظر از چهنوعی است و به چه گروهی از انواع محصولات در نظام طبقه بندی کالا تعلقدارد. بخش دوم آن 5 رقم است و بیان می کند این محصول را چه کسی عرضه میکند و در بخش سوم که 4 رقم است مشخصات مورد نظر عرضه کننده برای توصیفمحصول صورت می پذیرد. در واقع ایران کد یک استاندارد شناسایی، توصیف و نامگذاری کالا را در سطح ملی ایجاد می کند و توسعه می دهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]پرتال ملی: پرتال ملی کالا، یک پرتال مجازی و الکترونیکی جامع است که کلیه کالا وخدمات موجود در کشور به تدریج روی آن قابل مشاهده خواهد بود. در واقع تمامکالاهایی که کد ملی کالا یا ایران کد را دریافت می کنند، روی پرتال ملیکالا نیز یک غرفه الکترونیک دریافت می کنند که می توانندکالاهای خود راروی آن نمایش دهند. هر نوع کالا به تناسب اینکه چه باشد، به گروههای اصلیو زیرگروه های تخصصی تقسیم می شود که کاربر با توجه به نیازی که به یک نوعکالا دارد، هر قدر که ریز و تخصصی هم باشد، از طریق آیکون هایی که درپرتال تعبیه شده است، می تواند به آن کالا دسترسی یابد. در این حالت وی میتواند کلیه تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان مثلا یک کلوچه را که در سطح کشورمحصول مورد نظر را عرضه می کنند به طور یکجا مشاهده کند، قیمت، کیفیت،پراکندگی جغرافیایی و سایر پارامترهای مورد نظر خود را مقایسه کرده و درنهایت با مصرف کمترین وقت و هزینه با عرضه کنندگان کالا ارتباط برقرارنمایند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]
مزایای ایران کد:
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]1- هزینه تولید، خرید، حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، فروش و ... را کاهش می دهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]2-امکان ورود کالاهای کشور را به بازارهای هدف غیرقابل دسترسی فراهم می نماید.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]3-جلو تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا ها گرفته می شود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]4- زمینه سازی جهت تحقق حقوق مصرف کننده [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]5-کلیه کالاها و خدمات تولیدی کشور دارای زبان مشترک می گردند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]6-تجارت را تسهیل و تجارت الکترونیکی را رواج می دهد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]7- با شناسایی کالاهای مجاز از غیر مجاز جلو قاچاق کالا هاگرفته می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]8-از خریدهای غیرضرور به ویژه در بخش دولتی جلوگیری و جلوی خروج ارز گرفته می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]9- واسطه ها حذف شده و هزینه مبادله کاهش می یابد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]جنبه قانونی ایران کد:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وزارتخانههای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی (سازان امور مالیاتی کشور وگمرک) دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و موسسات و مراکز وابسته به آنها نظیر موسسهاستاندارد و مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظف بههمکاری در جهت ایجاد و گسترش نظام مذکور می باشند[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]*طرح شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد) به عنوان یکی از مهمترینطرح های زیرساختی مؤثر در تنظیم بازار شبکه توزیع کالا و تجارت الکترونیککشور، پنجم تیرماه 87 توسط ریاست محترم جمهوری و وزیر بازرگانی و سایرمقامات ارشد کشور مورد بهره برداری قرار گرفت .[/JUSTIFY][JUSTIFY]وزارتبازرگانی جهت ساماندهی اطلاعاتی حوزه هایی که با کالا و خدمات سرو کاردارند از این کد استفاده می کند. این وزارتخانه با اجرای نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تلاش می کند زبان مشترک در عرصه تبادل داده ها و اطلاعات و زنجیره تأمین و گردش کالای کشور ایجاد کند.
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دراین سیستم استانداردها، راهنما، ساختار طبقه بندی، ابزارها، دستورالعمل هاو کمک های فنی که وزارت بازرگانی فراهم کرده است در اختیار واحدهای تولیدیو توزیعی کالا و خدمات قرارداده می شود تا برای طبقه بندی و کدگذاریمحصولات خود اقدام و اطلاعات پایه آنها را به صورت هماهنگ و استانداردتولید کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]اطلاعاتتولید شده بر روی پرتال ملی اطلاع رسانی کالاها و خدمات کشور قرار می گیردو از این طریق انتشار می یابد تا تمام استفاده کنندگان از اطلاعات اعم ازخریداران کالا و خدمات، پژوهشگران و واحدهای دولتی و دیگران ذینفعانبتوانند با سادگی و سهولت از طریق اینترنت به آنها دست یابند و بهره داریکنند .[/JUSTIFY][JUSTIFY]
عمده ترین مشکلات ناشی از نبود سیستم کدینگ ملی کالا به شرح زیر است:[/JUSTIFY][JUSTIFY]1- نبود زبان مشترک برای ارتباطات درون و برون سازمانی و شناسایی یکسان کالاها در سطح تمامی سازمانهای کشور[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]2- نبود اطلاعات از تواناییهای بالقوه بخشهای گوناگون صنعت و تجارت[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]3- دشواری در جمع آوری اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و ... برای کالاهای مختلف[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]4- نبود امکان طراحی و اجرای سیستمهای زنجیره تأمین کالا و اطلاع رسانی هماهنگ [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]5- نبود امکان طراحی سیستمهای جامع برای حل مشکلات توزیع در بخشهای مختلف کشور[/JUSTIFY][JUSTIFY]*تمام بنگاههای دولتی که از سال 1388 از سیستم ایران کد استفاده نکنند، از دریافت برخی خدمات دولتی محروم می شوند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]باتوجه به اینکه مدیریت بازار کالا و خدمات تنها با ارائه اطلاعات شفاف وروشن امکان پذیر است، ایران کد حلقه وصل نظام توزیع با سیستم گمرک ومالیات است در این سیستم هویت دهی کالا و خدمات مورد توجه قرار دارد، ازطریق ایران کد، کالا و خدمات دارای چارچوب قانونی می شوند به طوری که باهویت مشخصی به مشتریان معرفی می شوند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]باتصویب هیأت وزیران، تجار و تولیدکنندگانی که کد ملی کالا (ایران کد)دریافت کرده باشند، از تخفیف 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش برخوردارمی شوند. بر اساس قانون صادرات و واردات هر تاجر در ازای واردا ت یاصادرات کالا باید به ازای پنچ هزارم ارزش کالا، کارمزد ثبت سفارش بپردازد.هدف دولت از این مصوبه، ارائه یارانه و کمک به جامعه تولیدی- تجاری کشور،برای پیوستن سریع به ایران کد است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]نقش ایران کد در خصوص کالاهای استاندارد و غیر استاندارد:[/JUSTIFY][JUSTIFY]نقشسیستم ایران کد در تشخیص کالاهای استاندارد با غیراستاندارد یکی دیگر ازمباحث مورد توجه در این خصوص است. سیستم ایران کد در واقع برای هر نوعکالایی تعریف شده و استفاده از آن به دو دلیل انجام خرید آسان و ارائهاطلاعات جامع هر کالا به مصرف کننده دارای منافع مطلوبی خواهد بود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]بنابراینهر کالاهایی که قابلیت فروش و عرضه در بازار را داشته باشد قادر بهاستفاده از این سیستم خواهد شد و در مرحله اول اجباری در استاندارد یا غیراستاندارد بودن کالا نیست و نمی توان گفت تنها کالاهای دارای استاندارداجباری باید بارکد ملی دریافت کنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بارکد چیست؟[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بارکدکه در فارسی به آن رمز میله ای، کد میله ای و رمزینه نیز می گویند، نوعینمایش تصویری اطلاعات بر روی سطوح است که اطلاعات آن را می توان توسطماشین بازخوانی کرد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]در حال حاضر در دنیا چند استاندارد برای تولید و استفاده از بارکد وجود دارد که معتبرترین آنها استاندارد EAN/UCC استکه 103 کشور دنیا از آن تبعیت می کنند و حدود 90% تجارت دنیا را پوشش میدهند. در ایران نیز به علت ضرورتی که بنا به توسعه صدور کالاهای غیرنفتیایران به بازارهای جهانی به وجود آمد، در سال 1374 سازمانی با عنوان مرکزملی شماره گذاری کالا و خدمات زیر نظر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیتأسیس شد و پس از انجام مطالعات لازم با انتخاب استاندارد EAN/UCC کشور ما به عضویت موسسه بین المللی INTERNATIONAL EAN درآمد،تاکنون بیش از 5 هزار شرکت که بیشتر آنها شرکت های تولیدکننده محصولاتغذایی و شیمیایی هستند به عضویت این موسسه درآمده و برای کالاها ومحصولات خود بارکد دریافت کرده اند.
بارکد محصولات 13 رقمی است سه رقم اول نماینگر کد کشور است. (به طور مثال 626 کد ایران است) ،5رقم بعدی معرف شرکت سازنده است، 4 رقم دیگر کد کالای مربوطه و در نهایت یکرقم آخر، کد کنترل توسط رایانه به منظور کنترل صحت کد مورد نظر است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]بارکدشامل یک سری عدد و تعدادی خطوط موازی سیاه رنگ باضخامت های مختلف در زمینهسفید می باشد که از طریق اسکنر توسط امواج مادون قرمز قابل خواندن وانتقال به رایانه است. هر یک از این کدها در بانک اطلاعاتی مربوطه، دارایاطلاعات کاملی شامل شرح، مشخصات دقیق و فنی، موجودی، اطلاعات ورود و خروجبرای استفاده کنندگان ذیربط هستند. استفاده از بارکد فقط به محصولاتتولیدی شرکت ها محدود نمی شود، بلکه در کارخانه ها و مؤسسات تولیدی بهمنظور ردیابی مداوم اطلاعات کالاهای تولیدی در خطوط مختلف تولید، قطعاتمصرفی موجود در انبارها، بارکدهای منحصر به فردی ایجاد و با این سیستمردیابی می شود. در واقع بارکد به عنوان یک ترمینال ورودی کمک می کند تاتغییر یا ثبت اطلاعات با حداقل خطای اطلاعاتی به رایانه منتقل شود. درفروشگاههای بزرگی که روزانه مقدار زیادی کالای ریز و درشت به آنها وارد یاخارج میشود،و مسوولین برای کنترل موجودی های خود همواره به اطلاعات سطوحموجودی نیاز دارند استفاده از بارکد بسیار ضروری است. توضیح اینکه بارکدابزاری برای دسترسی به کد ملی است بنابراین کد ملی از زمان تولد کالا تاخروج از شبکه در سیستم وجود دارد.[/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY][JUSTIFY]صحت اطلاعات ایران کد:[/JUSTIFY][JUSTIFY]اطلاعاتثبت شده در این کد کاملاً بر اساس اظهار تولید کننده و تأمین کننده کالاهااست و چون متناسب با اظهارات و بر اساس استانداردهای تعریف شده ثبت می شوداز صحت بالایی برخوردار است. استفاده از سیستم ایران کد در واقع تحولی درشبکه توزیع کشور به وجود خواهد آورد به طوری که حتی واردکنندگان کالا نیزباید کدی را برای توزیع کالا خود دریافت کنند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]
نظارت بر ایران کد:[/JUSTIFY]مسئولیتنظارت و بازرسی و نحوه استفاده و چگونگی اجرای سیستم به عهده اصناف ووزارت بازرگانی است.با عملیاتی شدن این سیستم کلیه کالاهای که وارد کشورمی شوند باید کد ملی دریافت کنند، البته در برخی موارد در خریدهایی که درحجم بالا وارد کشور می شوند از استانداردهای سایر کشورها استفاده می شود واین سیستم قادر است بارکدهای وارداتی را با سیستم هماهنگ کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]