مدیر اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه روزدوشنبه اعلام کرد که روسیه برای اتمام احداث نیروگاه اتمی بوشهر در موعدمقرر آمادگی دارد. این درحالی است که بر اساس اولین تاریخ مورد توافق میانتهران - مسکو قرار بود نیروگاه بوشهر در هشتم ژوئیه 1999 میلادی تکمیل شوداما تاریخ بهره برداری از واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون حدود 10 سالاست به تعویق افتاده است.
الکساندر ماریاسوف مدیر اداره دوم آسیایوزارت امور خارجه وسیه در حالی این سخنان را مطرح کرده است که پیش از اینروسیه در جریان تحویل فازهایی از نیروگاه اتمی بوشهر با بهانه هایی تاخیردر اجرای قرارداد داشته است. روسیه ، بارها یکی از دلایل تاخیر در تکمیلاین نیروگاه را تبدیل سیستم غربی نیروگاه به سیستم شرقی و عدم تامین مالیبه موقع اعلام کرده است .
مدیر اداره دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیهبا بیان اینکه بار دیگر باید بر آمادگی روسیه جهت به اتمام رساندن احداثنیروگاه اتمی بوشهر در موعد مقرر تاکید کنم افزود: فکر می کنم که بعد ازتحویل سوخت هسته ای طی سال گذشته برای نیروگاه ، ایرانی ها نباید در اینمورد تردیدی داشته باشند.
وی افزود که مسائل معین مربوط به اتمام احداثنیروگاه اتمی بوشهر ، راه اندازی و بهره برداری از آن و دیگر مسائل فنیمالی و اقتصادی در چارچوب تماس های موجود میان کورپوراسیون "روس اتم" وسازمان انرژی اتمی ایران حل و فصل خواهد شد.
طبق آخرین توافقات میان طرفین ، قرار است واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر با قدرت یک هزار مگاوات سال آینده به بهره برداری برسد.
قراردادتکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی در بوشهر ، ژانویه 1995 در تهران امضاشده بود . روسیه همچنین موظف شد که یک رآکتور آبی-آبی"و.و.اِ.ار-1000" وسوخت هسته ای برای آن را به ایران عرضه نموده و متخصصین ایرانی را آموزشدهد.
حجم کل قرارداد حدود یک میلیارد دلار ارزیابی می شود که از اینمیان قیمت رآکتور حدود 850 میلیون دلار است. پیمانکار کل کارهای ساخت ومونتاژ واحد اول نیروگاه ، موسسه روسی "اتم استروی اکسپورت" است. در ماهفوریه 1998 فدراسیون روسیه و ایران توافق نمودند که روسیه نه تنها درتجهیز نیروگاه به ایران کمک کند ، بلکه بطور کل ساخت آن را تکمیل کند .این پروژه می بایست 8 جولای 1999 تکمیل می شد ، اما تاریخ بهره برداری ازآن تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است .
به گزارش نووستی ، قرارداداحداث دو واحد نیروگاه اتمی آب سبک هر کدام با قدرت حدود 1290 مگاوات درآبان ماه سال 1353 با شرکت آلمانی"کرافت ورک اونیون" که از شرکتهای تابعهشرکت زیمنس بود ، منعقد شد.
آلمانیها احداث این دو واحد را در 15کیلومتری جنوب شهر بوشهر آغاز کردند و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درسال 1979 (1357)واحد اول حدود 75 درصد و واحد دوم حدود 60 درصد ساخته شد .با پیروزی انقلاب اسلامی پیمانکار آلمانی حاضر به ادامه همکاری با جمهوریاسلامی ایران نشد و متخصصان خود را از نیروگاه اتمی بوشهر خارج کرد .
جمهوریاسلامی ایران ، سرانجام در 25 اوت 1992 موافقتنامه جامع همکاریهایهستهیی را با مسکو امضا کرد و شرکت روسی " اتم استرویاکسپورت" هشتمژانویه 1995 عملیات تکمیل واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر رابه عهده گرفت.