شرکت فناوران آنیسا زیر نظر دفتر خاورمیانه LPI دوره آموزشی LPI و آزمونآن را در ایران بصورت رسمی برگزار می کند و مدرسان دوره، مدرسان رسمی ودوره دیده مورد تایید موسسه LPI هستند. لازم به ذکر است، شرکت در آزمونمنوط به شرکت در دوره آموزشی نیست و آزمون بصورت کتبی در ایران به قیمترسمی آن در دنیا برگزار می شود. علاقمندان به دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت این موسسه در ایران به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]مراجعه کنند. دوره سطح یک LPI شامل 54 ساعت کلاس (به صورت تئوری و عملی)در یک کمپ 6 روزه، خواهد بود. هر روز این دوره شامل 9 ساعت است. زمان شروعکلاس 8 صبح و زمان اتمام این کلاسها 5 بعد از ظهرخواهد بود.
---
موسسهLPI یک موسسه بین المللی کانادایی است که از سال 2000 مدارک بین المللیLPIC را در حوزه لینوکس ارائه می کند. این موسسه قدیمی ترین و معتبر ترینموسسه آموزشی تخصصی است و مدارک آن مورد تایید شرکتهایی مانند IBM،Novell،turbolinux، HP، IDG ، Intel و غیره است. مدارک LPI در سه سطحارائه می شوند که به صورت اختصار LPIC1، LPIC2 و LPIC3 نامیده می شوند.
---
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]