در همان روزي كه ايران گزارش هاي اخير رسانه اي داير بر روبرو بودن با كمبود اورانيوم خام را تكذيب كرده است، يك گروه تحقيقاتي مي گويد مطالعاتش مويد اين گزارش هاست.
سخنگوي وزارت خارجه ايران روز چهارشنبه ظاهرا در واكنشي به گزارش روز تايمز لندن كه 24 ژانويه منتشر شده بود گفت كه كشورش با مشكل كمبود اورانيوم خام روبرو نيست يا تلاش ندارد آن را از خارج خريداري كند.
گزارش روزنامه تايمز لندن حاكي بود كه كشورهاي غربي معتقدند ايران با كمبود اورانيوم خام روبروست و توليدكنندگان اين ماده را ترغيب كرده اند كه از فروش آن به ايران خودداري كنند.
حسن قشقاوي اين نوع گزارش ها را "گمانه زني هاي رسانه اي كه پايه علمي ندارد" توصيف كرد.
اما درست در همين روز "موسسه علوم و امنيت بين المللي" (isis) گفت كه شواهد ملموسي در دست نيست كه نشان دهد ايران ذخيره درحال تقليل كيك زرد (اورانيوم خام) خود را از طريق معدن كاري در داخل جايگزين كرده است.
اين گروه مي گويد نتيجه گيري آن بر تحقيقاتش درباره دو معدن اورانيوم ايران و همچنين ميزان اورانيومي كه از قبل از خارج وارد كرده بود استوار است.
گچين و ساغند

ايران در دوران محمد رضا شاه پهلوي مقدار زيادي كيك زرد از آفريقاي جنوبي وارد كرده بود
اين مقاله مطالعاتي را ديويد آلبرات، بنيانگذار آي اس آي اس و بازرس سابق سازمان ملل، با همكاري ژاكلين شاير و پل برانان نگاشته است. آي اس آي اس يك موسسه غيرانتفاعي است كه بر سياست تسليحات اتمي تمركز دارد و در سال 1993 بنيان گذاشته شد.
تحليلگران با تكيه بر گزارش نوامبر 2008 سازمان بين المللي انرژي اتمي تخمين مي زنند كه ايران تقريبا سه چهارم 600 تن كيك زردي را كه در دهه 1970 از آفريقاي جنوبي خريداري كرده بود مصرف كرده است.
به علاوه براساس اين مطالعه به نظر نمي رسد كه هيچ يك از دو معدن اورانيوم ايران - گچين در نزديك خليج فارس و ساغند در مركز ايران - ظرفيت كافي براي تامين نيازهاي سوختي حتي يك راكتور واحد را داشته باشند.
به گفته اين گروه در عكس هاي ماهواره اي كه در اوت 2004 و اكتبر 2008 از تاسيسات معدني ساغند برداشته شده هيچ شاهدي از فعاليت جدي معدن كاري در آنجا به چشم نمي خورد، اين درحالي است كه به گفته آژانس اتمي سازمان ملل قرار بود توليد اين معدن با هدف سالانه 50 تن اورانيوم خام از سال 2006 آغاز شود.
آي اس آي اس همچنين در مورد معدن اورانيوم گچين مي گويد كه "توليد معدن گچين براي برآورده كردن نيازهاي سوختي يك راكتور برق هزار مگاواتي ناكافي است."
تصور مي شود كه معدن گچين تنها كسري از اورانيوم مورد نياز براي فعاليت تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان را تامين مي كند.
اين گزارش مي گويد كه اگر ايران بتواند فعاليت اين مركز در اصفهان را تا بخشي از سال 2010 ادامه دهد، اين بدان معني است كه عليرغم تحريم هاي سازمان ملل، موفق شده است به اورانيوم خام از ساير منابع دست يابد.
روزنامه تايمز لندن در گزارش ماه پيش خود نوشته بود كه كشورهايي شامل بريتانيا، آمريكا، فرانسه و آلمان تلاش هاي فشرده ديپلماتيك براي منصرف كردن توليدكنندگان عمده اورانيوم از فروش اين ماده به ايران را آغاز كرده اند.
ايران اتهام كشورهاي غربي داير بر تلاش جهت دستيابي به ظرفيت ساخت سلاح اتمي را رد مي كند و مي گويد هدف برنامه اتمي اش توليد الكتريسيته است.
اورانيوم غني شده اي كه در راكتورهاي اتمي يا ساختن بمب اتمي كاربرد دارد در جريان سانتريفوژ گاز هگزافلوريد اورانيوم (يو اف 6) به دست مي آيد. يو اف 6 طي فرآيندي شيميايي از كيك زرد - عصاره به دست آمده از سنگ معدن اورانيوم - توليد مي شود.