زمانی کاربران اینترنتی برای انتشار نوشتههای خود،کار سختی در پیش روداشتند. اما سالهاست که با به راه افتادن انواعسرویسهای وبلاگنویسیرایگان مثل بلاگر و وردپرس، انتشار محتوا بسیارآسان شده است.

مدتی پیش گوگل سایت JotSpot را خرید، JotSpot سایتی بود که به هر شخص اجازه میداد، یکی «ویکی» شخصی
راه بیندازد.

امروز دسترسی به «ویکی گوگل» که فعلا Google Sites خوانده میشود برای همه آزاد شد و هر کس میتواند با رفتن به اینجا و
استفاده از نام کاربری و پسورد اکانت گوگلش، یک شبه سایت با استفاده از گوگل برای خود درست کند.با Google Sites میتوانید:
- بدون اینکه سررشتهای از طراحی سایت و html داشته باشید،
سایتی برای خود، شرکت، دانشگاه و یا به هر منظور دیگر بسازید.
- میتوانید تعیین کنید که سایت برای همه قابل مشاهده باشد یا فقط برای افرادی که
خودتان مشخص میکنید، قابل مشاهده باشد.
- می توانید به صورت جمعی و ویکیگونه روی یک مقاله کار کنید.
- ۱۰۰ مگابایت فضا دارید.
- میتوانید فایل آپلود کنید.
- میتوایند ظاهر سایت را عوض کنید.

شرکتهایکوچکزیادی هستند که میخواهند سایتی برای خود داشته باشند، اما به دلیلاینکهمدیران آنها دانش فنی لازم و شاید سرمایه لازم را ندارند و از سویدیگرفرمت وبلاگی را نمیپسندند، اقدام به ایجاد سایت نمیکنند. استفادهازGoogle Sites شاید برای آنها مناسبتر باشد.

جذابیت اصلی GoogleSites، امکان کار گروهی چند نفره روی مقالات و محتواهای دیگر است، در عینحال به سبب اینکه پیشوند هر سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] خواهد بود، این امکان وجود دارد که اشخاصی از نام گوگل سوءاستفاده کنند و کاربران ناآشنا
را به اشتباه بیندازند.

تا دیر نشده، نام خود و وبلاگتان را ثبت کنید، قبل از اینکه شخص دیگری اقدام به ثبت آنها کند!

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]