سرعتدسترسی به اینترنت در سراسر دنیا به طور سرسام آوري در حال افزایش است. (البته اگر ايران را ناديده بگیریم ) دولت ها به خوبي این نکته را دريافتهاند که دسترسي سریع کاربران کشورشان به اينترنت باعث افزایش رشد علمی والبته کاهش هزینه ها خواهد شد. بنابراین رقابت زیادی براي راه اندازي خطوطبا سرعت بسيار بالا در بین کشورهاي جهان به راه افتاده است.


برایهمين دولت کره جنوبی با همکاري صنایع مخابراتي این کشور تصميم گرفته که تاسال 2012 در شهر های اصلي خود به کاربران، اينترنت با سرعت یک گيگابيت درثانيه ارایه کند. برای اين کار مبلغ 34 تریلیون ون ( واحد پول کره )سرمایه گذاري خواهد شد.


براساس این پروژه کاربران تا سه سال دیگر به سرعت يک گیگابیت در خطوط کابليو 10 مگابيت به صورت بی سيم دسترسي خواهند داشت. یکی از اهداف دولت کرهاين است که کاربران امکان تماشاي برنامه هاي تلویزیونی را هم از طریقاينترنت داشته باشند.


البته شهر های کوچک کره هم در اين پروژه فراموش نشده اند و کاربران اینترنت به سرعتي بین 50 تا 100 مگابیت دسترسي خواهند داشت.


منهم پيش بینی مي کنم که تا سال 2012 مسوولان ما به اين نتیجه مي رسند کهسرعت اینترنت 128 کیلوبیت براي کاربران اينترنت کافي نیست و بنابراینمحدوديت سرعت از 128 به 192 کيلوبيت تغییر خواهد کرد. البته چون روندتصویب و کاغذ بازي در اين گونه موارد مدت زيادي طول مي کشد اين موضوع ازسال 2015 اجرایی خواهد شد.


توضيح: يک گیگابیت معادل 1000000 کيلوبيت است!
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]