هیجان آمریکاییها در مورد خانواده رئیسجمهور جدیدشان حد و مرزی نمیشناسد. یک تولیدکننده اسباببازی در آمریکا به تازگی عروسکهایی را روانه بازار کرده است که از لحاظ ظاهری شباهت انکار ناپذیری به دختران اوباما دارند.


"ساشای شیرین" موهایش را از دو طرف بافته، یک دامن صورتی و بلوزی به رنگ سفید به تن دارد که در سمت چپ آن سه قلب کوچک و رنگی دوخته شده است. "مالیای بینظیر" هم موهای مشکیرنگش را از یک طرف دم اسبی کرده و برعکس خواهرش یک شلوار کوتاه و بلوزی آبی، درست همرنگ کفشهایش پوشیده است.

این عروسکهای سیاهپوست، 30 سانتیمتر قد دارند و از ابتدای ماه ژانویه سال 2009، توسط شرکت آمریکایی "Ty"، راهی ویتریناسباببازی فروشیها شدهاند.

علیرغم شباهت فراوان ظاهری این دو عروسک، به دختران اوباما و همچنین هم اسم بودن آنها با مالیا اوباما ده ساله و ساشا اوباما هفت ساله، سخنگوی شرکت تولید کننده اظهار داشته است که دلیل این نامگذاری تنها «زیبا بودن این دو اسم» است. او اضافه میکند: «این واقعا ناعادلانه است که بگوییم این عروسکها کپی دقیقی از این دو دختربچه است.»

به عقیدهرئیس یکی از شرکتهای اینترنتی فروش عروسک، عروسکهای "ساشا" و "مالیا" به دلیل معروفیت دختران اوباما، فروش بالایی خواهند داشت. هرعدد از این عروسکها در حدود 8 یورو قیمت دارند.
از زمان شروع مبارزات انتخاباتی باراک اوباما، دختران وی در مرکز توجه رسانهها قرار گرفتند.


منبع: jamejamonline.ir