مثبت انديشي فـرآينـدي همه گير است. افرادي كه در کنارشما هستـند ازتـفـکرات و حـالات درونـي شـما تـاثير مي پـذيرنـد. سعي کنيد تا جايي کهمي توانيد به خوشحالي،مـوفـقـيت، و سلامت فکر کنيد. با چنين طرز تفکريديگران تمايل پيدا مي کنند تا شما را در کارهايتان ياري کنند. آنها ازامواج مثبتي که شما از خود ساطع مي کنيد به شدت لذت مي برند.


بهمنظور بهره گيري تمام و کمال از انرژي مثبت دروني، شما ملزم هستيد تاتغييراتي را در درون خود ايجاد کنيد. بايد با ديدي مثبت به زندگي نگاهکنيد، نتيجه موفقيت آميز تمام تلاش هاي خود را از ابتدا در ذهنتان مجسمکنيد؛ همچنين از هر گونه اقدام لازمي براي تثبيت موفقيتتان مضايقه نکنيد.


مثبت گرايي موثر؛


چنينطرز فکري خيلي بيشتر از تکرار چند جمله مثبت و يا اينکه دائماً به خودتانتلقين کنيد همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت، مي باشد. بايد طرز فکر و نگرشخود را به طور کلي تغيير دهيد و در عميق ترين لايه هاي مغزي خود، انرژيمثبت را جاي دهيد. مثبت انديشي موقتي آن هم تنها براي چند لحظه کوتاه،چيزي عايدتان نخواهد کرد. بايد ترس هاي خود را کنار بگذاريد و سست ارادگيو بي عقيدگی را از خود دور کنید. همانطور که پیش تر نیز بدان اشاره شد،کمی تلاش و اقدام موثر درونی در این زمینه از ملزومات قضییه به شمار میرود. آیا به راستی قصد دارید که در درون خود یک تغییر بنیادین ایجاد کنید؟آیا قصد دارید که روش اندیشیدن خود را تغییر دهید؟ آیا دوست دارید صاحبقدرتی ذهنی شوید و با استفاده از آن تاثیر مثبتی بر روی خود، اطرافیان ومحیط پیرامونتان بگذارید؟


در این قسمت نکاتی ارائه شده که با استفاده از آن به راحتی می توانید قدرت مثبت اندیشی را در خود افزایش دهید:


درمکالمه های درونی فقط از عبارات مثبت استفاده کنید. از لغاتی نظیر: "منمیتوانم"، "من قادر هستم"، "چنین چیزی ممکن است"، و "از عهده انجام آن برمی آیم" استفاده کنید.


همواره شادی، قدرت و موفقیت را در وجود خود زنده نگه دارید.


ازافکار منفی به شدت دوری کنید. با حفظ آرامش، ذهن خود را از منفی گراییمنحرف سازید و آنها را با افکار سازنده و شادی بخش جایگزین سازید.


در هنگام صحبت کردن با دیگران از لغاتی استفاده کنید که حس احترام، شادی و موفقیت را در آنها زنده کند.


پیشاز اینکه هر یک از پروژه های خود را عملی کنید، نتیجه موفقیت بخش آن را درذهن خود مجسم کنید، اگر این کار را با تمرکز و ایمان کامل انجام دهید،مطمئناً از نتیجه بدست آمده شگفت زده خواهید شد.


سعی کنید حداقل روزی یکبار یک صفحه از اشعار امید بخش ادبی را مطالعه کنید.


فیلم و سریال هایی را تماشا کنید که باعث ایجاد خوشحالی در شما می شوند.


اخبار نگاه کنید و روزنامه بخوانید، اما این کار را کاملاً بیطرفانه و بدون جانبداری از فرد یا گروه خاصی انجام دهید.


با افرادی معاشرت کنید که خودشان منشا نیروهای مثبت هستند.


هنگام نشستن و یا راه رفتن کمر خود را راست نگه دارید، این امر توانایی های ذاتی و اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد.


پیاده روی کنید، شنا کنید و یا ورزش های دیگری انجام دهید. این امر حس مثبت گرایی را در وجود شما زنده نگه می دارد.


فقطمثبت فکر کنید و در افکار خود تنها نتایج مثبت را مورد محاسبه قرار دهید.اگر در حال حاضر زندگی بر وفق مراد شما نیست، مطمئن باشید که با مثبتاندیشی میتوانید همه چیز را تغییر دهید.