افتتاحيه ، معرفي و چكيده دوره هاي آئين بهتر زيستن

زندگي :هنري نيازمند آموزش

به قلم دكتر مجد(روانپزشك وعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران)

بسيار خوشحالم كه در دهه هفتم زندگي،يكي از آرزوهاي من برآورده گرديد و آن اين كه موفق شدم اطلاعاتي را در اختيار مردم بگذارم كه بر اساس آن ،براي زندگي يوميه خودشان ، خط وخطوطي داشته باشند كه اين خط و خطوط،ضمن عملي بودن ، آكادميك نيز باشند . خيلي دوست دارم كه تمامي مردم نازنيني كه اين اطلاعات را مي گيرند بدانند كه اين كاري كه الان شروع كرده ايم ، با زحمات آقاي دكتر ناصري وتيم شان از كجا شروع شده وانگيزه اوليه براي چنين طرحي كه من فكر مي كنم طرح جامع و بزرگي است چه بوده است.

من در آغاز از تمامي پيشكسوتاني كه هميشه بر آن بوده اند كه كارهاي اين چنيني داشته باشند ، بايد با احترام بسيار ياد كنم . حتي اين افراد گاهي اوقات از بزرگان خاص مملكت بوده اند مثل سهروردي ياسعدي . وقتي كتاب هاي سعدي را ملاحظه مي كنيم ، مي بينيم ايشان با زباني فصيح وبليغ آئين زندگي را به ما ياد مي دهد ، شايد آئين بهتر زيستن را . مطالبي هم كه در اين مجموعه ملاحظه مي فرماييد ، زندگي يوميه خود ماست . قطعاتي از يك زندگي معمولي است . از اين كه چطور بايد صبح را شروع كرد ، چطور بايد از زندگي لذت برد. چطور بايد به داد مردم رسيد و ....

من در طول سال ها تجربه كاري خودم به اين نتيجه رسيده ام كه مردم مملكت ما از نظر ميزان سواد و اطلاعات در سطح بسيار بالايي قرار دارند ، وعمومادر زمينه فعاليت هاي علمي واكادميك ، المپياد هاي دانشجويي ودانش آموزي ، ورزش و... دردنيا برجسته بوده وحائز رتبه هاي والايي هستند . بنابر اين بسيار آماده اند براي اين كه به دانش اختصاصي خود ، اين اطلاعات نوين يعني الفباي زندگي را هم اضافه كنند. قسمتي از اين اطلاعات كه دراين زمينه هست به اين دليل پخش مي شود كه من در طول 30سال كارم با مردم اين طور فهميدم كه زندگي زناشويي اولين جايي است كه وقتي اين كانون را تشكيل مي دهيم هيچ خط وخطوطي به ما نمي دهند به طوري كه وقتي به زندگي مردم نگاه مي كنيم و مي بينيم كه امروز ششم مهر ماه سال 83است وزندگي زناشويي 2نفر شروع شده . صبح است واين ها مي خواهند صبحانه بخورند . اصلا هيچ دستورالعملي ندارند كه چطور بيدار شوند ، در آغاز روز چكار كنند وچطور زندگي شان را شروع كنند . از همان درست كردن يك صبحانه معمولي تا صحبت هايي كه لازمه اين ساعت است . مي بينيم كه مشكلات زندگي مردم از همين جا شروع مي شود . دعواها ودرگيري ها در زندگي زناشويي از اين جا شروع مي شود كه مثلا خانمي كه وارد زندگي شده ، راهنما ندارد كه با اين مرد چظور زندگي را شروع كند ، اين آقا كه زندگي را شروع كرده هيچ راهنما ندارد كه با اين خانم زندگي را چطور شروع كند ؟ درست است كه دوستش داري ولي براي دوست داشتن وتداوم دوست داشتن بايد چكاربكني ؟آنچه كه من در طول تجربه كاري ام ديدم ، مشكلات كوچكي بود كه اين مردم هميشه همينطور با خودشان حمل مي كنند واين مشكلات مي رسد به جايي كه مثل حركت يك بهمن اينها را سوق مي دهدبه طرف دادگاه طلاق وكانون خانواده بهم مي خورد . وقتي داشتم اين نكات را بررسي مي كردم هر چه فكر مي كردم مي ديدم اين دو نفر اصلا چيزهاي بزرگ وقابل توجهي ندارندكه بروند محضر . همه اش چيزهاي كوچك است : كلام چطور بود ؟توبه من چه گفتي ؟به مادر من چه گفتي ؟ ....

ناگهان به ذهنم رسيد كه چه خوب بود به جاي اين كه با مردم مشاوره طلاق كنيم ، قبلا به اينها ياد ميداديم كه چطور زندگي كنندبه اين موضوع ميگويند پيشگيري،و كار ما هم پيشگيري است و فهميديم كه يك الفبايي را بايد به جوانانمان يادبدهيم ،در اين صورت زندگي كلافه نميشود وما با يك كلاف سر در گم روبرو نخواهيم بود كه با يك مشاور صحبت كنيم تا كلاف هاي ما را باز كند من بر آنم كه اصلا كلافهاي ايجاد نشود. واقعا مسئله ما نداشتن اطلاعات است من فكر ميكنم براي اين مردم بسيار با هوش نداشتن اطلاعات نقص بزرگي است مردمي كه تمام اطلاعات كهكشان را دارند ولي وقتي گاهي با آنها صحبت ميكنيم نميدانند كلمات را چطور به كار ببرندتا شنونده احساس توهين نكند يا احساس كند كه شهروندي مهربان با آنها حرف ميزند و احساس رابطه صميمي وگرم بكندهمه اينها نكات پيچ در پيچي است كه در طول سالها كار ، من را به اين فكر انداخت كه بايد يكي پيدا شود اين الفبا را به ما بگويد ،آن هم به صورت اطلاعاتي كه قابل انجام و عمل باشد.

نگاه كلي من اين است كه ما براي هر چيز زندگي لازم است كلاس و دوره ببينيم تا يك پزشك شويم ويا يك مهندس يا ....... من فكر ميكنم بايد دوره ببينيم تا زندگي ياد بگيريم . چيزي كه ضروري تر از همه است من براي اين كار خودم را آماده كردهام و خيال ميكنم در سالهاي اخير اين موضوع به نهايت شكل گيري وپختگي خودش رسيده است البته بسيار ايراد دارد و ايرادهاي آن را ديگران ميتوانند ترميم كنند اين اقدام پله اول يك كار است يك شروع است لازم بود بالاخره كسي شروع كند و البته كسي هم كه شروع مي كند ، كارش بسيار ايراد دارد.

اين مجموعه عبارت از دستور العمل هايي است كه اسم اش را گذاشته ايم آئين بهتر زيستن كه دستوراتي در زمينه بهداشت روان است . بنابر اين خيلي عجيب وغريب نيست خيال كنيد چه مي خواهيد بشنويد . هيچ !مي خواهيد بشنويدچطور مي شود با يك دختر آشنا شد ، چطور مي شود از او خواستگاري كرد ، چطور مي شود با توافق با او ازدواج كرد وچطور مي شود زندگي را شروع كرد . هيچ كار خاصي نيست ما كه نمي خواهيم موشك يا ماهواره بسازيم ! مي خواهيم ازدواج كنيم وخانه وخانواده تشكيل بدهيم .ما براي اين ها دستورالعمل گذاشتيم. دستورالعمل كاملا ايراني ومطابق با فرهنگ اسلامي خودمان. دريافت اين اطلاعات به ما كمك مي كند تا در آينده زندگي خوبي داشته باشيم ومخصوصا از زندگي لذت ببريم .لذت بردن از زندگي وخوب زندگي كردن از اهداف اصلي آئين بهتر زيستن است و اين ها همه سلسله مراتبي است كه سالها در اين مملكت وجود داشته است متنهاي داخل كتابها بوده و البته كمي هم خاك خورده من آمدهام كتابها را باز كردم ، خاكها را تكاندم و دوباره همان مطالب را به كلمات و واژههايي كه مردم برايشان راحت تر وقابل فهم تر است ، ترجمه كردم .طي اين سال ها به روش هاي گوناگون اين مسايل رابه مردم گوشزد نمودم ودراين مسير واقعا مديون رسانه ها ، صدا وسيما وروزنامه ها هستم . اما اطلاعاتي كه الان داريد شما مي شنويد و مي بينيد ، اطلاعات كاملا دسته بندي شده اي است كه با زحمات بسيار زياد آقاي دكتر ناصري وتيم شان به اين شكل در آمده است وشما مي توانيد به راحتي آنها را پيگيري كنيد.اين اطلاعات زنجيره اي وسلسله اي است . خواهيد ديد كه هر موضوع به موضوع قبل مربوط است بنابراين نمي شود يك دفعه دست كرد يك CD را در آورد . شما بايد از CD شماره 1شروع كنيد . وهمين طور آرام آرام سريال را تمام كنيد.

درخاتمه تكرار مي كنم كه اين مجموعه نقص بسيار دارد. من كاملا آماده ام كه تمام ايرادها را بر طرف كنم تابراي نسل هاي آينده مجموعه اي بدون نقص بسازيم . هميشه هر كار جديدي ايراد دارد شما مي توانيد با ما ارتباط بر قرار كنيد، نظرات وانتقاداتتان را بگوييد تا ما براي آينده خودمان را تصحيح كنيم . بدون هيچ غرور وتكبري احساسم اين است كه اطلاعاتي الفبايي رابه مردم داده ايم ونشر اين اطلاعات ، باز خوردهاي فراواني خواهد داشت ومن كاملا آماده ام كه مردم به من وبه تيم ما كمك كنند كه در آينده كيفيت اين كار را به طور مستمر بهبود بخشيم.

اميدوارم اين مجموعه با اين هدف وانگيزه اي كه داريم به دل مردم بنشيند .

دانلود قسمت اول [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


رمز عبور : saarbuk.blogfa.com


دكتر مير محمد ولي مجد تيموري