تاريخچه باشگاه استقلال تهران

در سال 1323 چهار جوان تصميم گرفتند تا باشگاهي تاسيس نمايند. نام انها ميرزايي،نواب،خشايار و جانانپور بود. تصميم انها در .. درسال 1323 چهار جوان تصميم گرفتند تا باشگاهي تاسيس نمايند. نام انهاميرزايي،نواب،خشايار و جانانپور بود. تصميم انها در چهارم مهر اين سالعملي شد و باشگاه نيز خيابان فردوسي در نظر گرفته شد. علاوه بر انهاخاكزاد،گيتي،گريش،كلاني،مهديو ن و حسيني نيز ديگر اعضاي باشگاه بودند كه بهدليل علاقمنديشان به دوچرخه سواري نام باشگاه را ( دوچرخه سواران)نهادند.ابتدا تنها رشته فعال باشگاه دوچرخه سواري بود،اما بعدها رشته هايواليبال،پينگ پنگ،بسكتبال،وزنه برداري،كشتي،شنا و فوتبال نيز فعاليت خودرا آغاز كرد. طي مذاكراتي كه مسئولان باشگاه دوچرخه سواران با علي دانائيفرد مو سس وقت باشگاه تورانجام دادند، موافقت شد كه باشگاه تور با نامدوچرخه سواران وارد عرصه رقابت در فوتبال شود.
رقابتاصلي در فوتبال كشور تا پيش از سال 1325 بين 3تيم دارايي،شاهين و سربازبود، اما با ورود تيم دوچرخه سواران كه از همان ابتدا با پيراهن آبي واردميدان شد،مثلث قدرت به مربع شد و قطب چهارم فوتبال نيز شكل گرفت. تيمدوچرخه سواران در سال 1325 و با حضور پرويز عمو اوغلي،گرائيلي،دانائي وسيد آقا جلالي در هيئت مديره تشكيل و روانه رقابتها شد.حاصل كار نايبقهرماني در سالهاي 25 و 26،نايب قهرماني و قهرماني جام حذفي در همان سالهابود. در سال 1328 نام باشگاهدوچرخه سواران به تاج تغئير يافت و در همينسال قهرمان باشگاههاي تهران شد.به دليل اهميت باشگاه تاج از رديف بودجهاختصاصي برخوردار شد.رنگ لباس باشگاه نيز پيراهن آبي با آستين سفيد، شرتسفيد و جوراب سفيد بود. علي دانائي فرد براي تقويت اين تيم، تيمهاي تورج،افسر،ديهيم،كورش و اتم را تاسيس كرد. تاج در سراسر كشور گسترش يافت و درشهرهاي اهواز و رشت بيش از ديگر نقاط ايران پايگاه مردمي يافت.

زمان شكوفايي
اولينسفر خارجي باشگاه تاج به افغانستان بود كه سمره آن پيروزي 3 بر 2 تيم تاجشد. دهه 40 زمان شكوفايي باشگاه تاج بود. اين تيم با تيم هي خارجي چون:راپيدوين اتريش،تورپيدوي موسكو،اسپارتا پراك چك، دوسلدورف آلمان،كريستانپرو و تيم هاي ديگري از كشورهاي برزيل،سوئيس،تركيه،سوئد و آذربايجان بازيهاي دوستانه برگزار كرد كه موجب شهرت بيشتر اين باشگاه شد.در اين دهه ،باشگاه تاج با به خدمت گرفتن رايكوف يوگوسلاو تحولي شگرف در فوتبالاستقلال و حتي ايران به وجود آورد.نسل ماندگار فوتبال ايران به خصوصاستقلال، در اين دهه شكل گرفت.افرادي چون ناصر حجازي، منصور پورحيدري،نصرا.. عبدالهي،پرويز قليچ خاني،علي جباري،فرامرز ظلي،جلال طالبي،جوادقراب،غلامحسين مظلومي،عزت جانملكي، ايرج دانائي فرد، منصور رشيدي، حسنروشن و ... از جمله آنان بودند.
اولين قهرماني در آسيا
درفروردين سال 1349 و در باشگاه لبريز از تماشاگر امجديه( شهيد شيرودي)، تيمهاي تاج از ايران هاپوئل رژيم صهيونيستي فينال جام باشگاهاي آسيا رابرگزار كردند. در اين ديدار تيم تاج تا دقيقه 83 يك بر صفر عقب بود كه دراين دقيقه غلام وفا خواه كه به مرد جامها معروف بود، گل تساوي را وارددروازه حريف كرد و كار به وقت اضافه كشيدكه تيم تاج با گل مسعود معينيمدافع پيش تاخته خود در وقت اضافه قهرمان آسيا شد.
تركيبتيم تاج كه قهرمان آن دوره شد عبارت بود از : ناصر حجازي، علي جباري ،مهديلواساني ،جواد ا.. وردي ،كاروحق ورديان ،مسعود معيني ،غلامحسين مظلومي،عزت جانملكي ،جواد قراب ،اكبر كارگرجم ،عليرضا حاج قاسم ،نصرا...عبداللهي ،مهدي حاج محمد ،عباس مژدهي ،منصور پورحيدري و مسعود مژدهيياران كمكي اين تيم: غلام وفاخواه از عقاب و محمود خوردبين از پرسپوليسبودند. سرمربي تيم رايكوف از يوگسلاوي بود.
تغيير نام تاج به استقلال و دومين قهرماني در آسيا
باپيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 باشگاه تاج به استقلال تغئير نام پيداكرد. استقلال در سال 1370 براي دومين بار قهرمان آسيا شد. استقلال درفينال باشگاه هاي آسيا توانست تيم ليائولينگ چين را با نتيجه 2 بر 1 شكستدهد و جام را براي دومين بار به خانه بياورد.در اين دوره عبدالصمد مرفاويآقاي گل شد، مجيد نامجو مطلق تكنيكي ترين بازيكن، عباس سرخاب بهترينبازيكن و احمدرضا عابدزاده بهترين دروازه بان جام شدند. بازيكنان استقلالدر اين دوره عبارت بودند از : احمدرضا عابدزاده ،حميدرضا بابازاده ، شاهرخبياني ،شاهين بياني ،فرشاد فلاحت زاده ،رضا حسن زاده ،مهدي فنوني زاده،امير موسوي نيا ،صادق ورمزيار ،رضا نعلچگر ، جعفر مختاري فر ،امير قلعهنويي ،رضا احدي ،ميرشاد ماجدي ،ايمان عالمي ،عبدالصمد مرفاوي ،عباس سرخاب،عبدالعلي چنگيز ، مسعود غفوريهاي اصل ،ناصر عباسي ،مرحوم امير دولت آبادي،خسرو پارسا و مجيد نامجو مطلق. ياران كمكي اين تيم نيز سيد غلي افتخاريسيد مهدي ابطهي بودند. سرمربي: منصور پورحيدري.
مربيان خارجي از بدو تاسيس
زدراكورايكوف، ولادمير جكيج، بونژاك، يوگني سوكومور خوف،جكيچ دليچ، لئونيدبيلفسكي و رولند كوخ از جمله مربيان خارجي بودند كه با استقلال كار كردند.در اين ميان رايكوف بيشترين سابقه حضوررا دارد كه به مدت هشت سال مربياستقلال بود و طي اين دوره با استقلال قهرمان ايران در سال 49،قهرمان جامميلزهند، دو دوره قهرماني باشگاهاي آسيا و قهرماني جام اتحاد را دركارنامه خود دارد.

مربيان استقلال از آغاز تا كنون
مرحومعلي دانائي فرد،محمود بياتي،مرحوم رسول مدد نوعي،محمد رنجبر،حشمتمهاجرهني،پرويز ابو طالب،مجتبي كرد نوري،كمائي،مرحوم جاهد،مصطفي شركا،حسنحبيبي،حسن عضدي ،رضوي،اصغر شرفي،كامبيز جمالي،محمد صلاحي،منصورپورحيدري،غلامحسين مظلومي،بيژن ذوالفقارنسب،ناصرحجازي،رضانعلچگر، عبداللهي،بهتاش فريبا،اصغرحاجيلو،پرويزمظلومي،ح ميد ملكاحمدي ،منصور رشيدي،جواد زرينچه و امير قلعه نويي مربياني بودند كه كه ازبدو تاسيس تا كنون به عنوان سرمربي رهبري تيم را برعهده داشتند.
شايسته ترين ها و اولين هاي تاريخ 60 ساله باشگاه استقلال
گلزنان جام جهاني 1978 آرزانتين:ايرج دانائي فرد و حسين روشن هر دو در تيم استقلال بودند.
اولين گلزن ايرانيدر جام جهاني: ايرج دانائي فرد.
اولين لژيونر:بيوك جديكار (1336 به تيم ويكتوريا برلين)
اولين مربي:مرحوم علي دانائي فرد از سال 1325 تا سال 1348 به مدت 23 سال
اولين آقاي گل آبي پوشان در ليگ: غلامحسين مظلومي در اولين دوره تخت جمشيد با 15 گل زده.
اولين كاپيتان: كامبيز جمالي
بازيكن تيم منتخب جهان:ايرج دانايي فرد.
پرافتخارترين مربي:منصور پورحيدري با بيش از 300 مسابقه و افتخار قهرماني سال 90 باشگاه هاي آسيا.
بيشترين تعداد حضور: جواد زرينچه با 336 بازي طي 12 سال
كوتاه ترين گل در داربي: علي سامره در ثانيه 37 بازي مقابل پرسپوليس
پرجمعيتترين بازي آسيا: استقلال ايران-جوبيلوايواتا ژاپن (با حضور 120 هزارتماشاگر در ورزشگاه آزادي فينال جام باشگاه هاي آسيا در سال 78 )
بهترين بازيكن سال كشور بعد از انقلاب: عليرضا منصوريان1374 (گزينش بهترين بازيكن براي اولين بار مرسوم شد)