چرا بعضي از آدرسهاي اينترنتي داراي www هستند و بعضي نه.

يك وب سايت عادي يك آدرس اينترنتي مانند [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] دارد. اگر توجه كرده باشيد در بعضي از وب سايتها به قسمت www آدرس اينترنتي احتياجي نيست و شما به سادگي مي توانيد مثلاً تايپ كنيد [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تا به وب سايت yadbegir.com برسيد.

برايتوضيح مطلب بايد كمي با شماره IP، سرورهاي وب و سرور نام دامنه آشناييداشته باشيد. يك سرور نام دامنه نام را به يك آدرس IP (شماره IP) ترجمه ميكند. وقتي كه شما آدرسي مانند [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]را در مرورگر خود تايپ مي كنيد. مرورگر شما (مثلاً اينترنت اكسپلور) باسرور نام دامنه اي كه از قبل براي آن تعريف شده است ارتباط برقرار مي كند.اگر سرور نام دامنه شما قبلاً با اين نام برخورد نكرده باشد به سرور نامدامنه com. متصل مي شود و پيغامي براي شناسايي yadbegir.com مي فرستد. درصورت شناسايي اين نام سرور نام دامنه به سرور نام yadbegir.com متصل ميشود و اين بار پيغامي براي شناسايي [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مي فرستد. اگر سرور نام yadbegir داراي فهرستي براي پيشوند www بود.شماره IP براي [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به مرورگر شما ارسال ميكند. و مرورگر شما به اين IP متصل مي شود.

دروب سايتهاي بزرگ براي آدرسهاي IP مختلف ماشينهاي مختلف را مشخص ميكنندمثلاً براي Ftp يك شماره IP داريم و براي www يك شماره IP و براي Telnetيك شماره IP كه هر كدام ترافيك خاص خود را دارد بنابراين يك وب سايت بزرگكه ترافيك بالايي دارد هر شماره IP را به يك ماشين اختصاص مي دهند و برايوب سايتهاي كوچك همه شماره IP ها به يك ماشين اختصاص مي يابند.

البتههمه اين كارها را مدير شبكه آن وب سايت انجام مي دهد كه براي وب سايتهايمعمولي صاحب يك وب سايت حتي مدير شبكه خود را نمي شناسد و نمي داند كه اوچگونه اين كار را انجام داده است.

در مواردي كه يك وب سايت بدونwww كار مي كند اين بدان معناست كه مدير شبكه آن وب سايت تصميم گرفته است،كه براي اين نام دامنه پيشوندي قرار ندهد.