سنترينو چيست؟


بسياري از مردم فكر مي كنند كه سنترينو يك نوعپرسسور يا چيپ ست ساخت اينتل است. اما در حقيقت سنترينو يك اسم تجاريقراردادي براي كامپيوترهاي لپ تاپ است كه نشان مي دهد كه اين لپ تاپ داراييك سري مشخصات سخت افزاري است بديهي است در لپ تاپي كه سنترينو نباشد اينويژگيها وجود ندارد. براي اينكه يك لپ تاپ سنترينو باشد بايد از سختافزارهاي زير در آن استفاده شده باشد:پرسسور Intel Pentium M

جيپ ست Intel 855 PM يا Intel 855 GM

Intel PRO/Wireless 2100 يا ورژن هاي جديدتر آن

چيپست PRO/Wireless 2100 باعث مشكلات بسياري براي برخي سازندگان بزرگ لپ تاپشده است زيرا بسياري از آنها از چيپ ستهاي Wireless اينتل استفاده نميكنند بنابراين سنترينو نيستند.

اين ويژگي براي سنترينو باعث سر درگمي خريداران لپ تاپ شده است. آنچه در سنترينو براي بيشتر خريداران مهماست چيپ ست اينتل و پروسسور پنتيوم M است كه كارايي آن بسيار خوب بوده درعين حال مصرف انرژي آن پايين است. كه اين ويژگي در يك لپ تاپ كه سنترينونباشد هم مي تواند وجود داشته باشد در حاليكه استاندارد هاي جديدي برايتكنولوژي بي سيم وضع مي شود هنوز بخاطر مسائل امنيتي كه وجود دارد اينتكنولوژي بوسيله بسياري از سازندگان كاملاً مورد قبول واقع نشده است.نتيجه
رويهمرفته پرسسور پنتيوم M جديد يك جهش بزرگ در دنياي كامپيوترهاي قابل حمل ونقل است. كامپيوتر هايي كه از اين تكنولوژي استفاده مي كنند كارايي بالاييدارند كه در گذشته سيستم هاي قديمي به خاطر مصرف بالاي اين قابليت رانداشتند. بسياري از كاربران كامپيوتر در هنگام مقايسه پرسسورها دچاراشتباه هستند زيرا پرسسور پنتيوم M از نظر كارايي از بسياري از پرسسورهايپنتيوم چهار M كه سرعت Clock بالاتري دارند قوي تر هستند و بسياري ازشركت هاي سازنده لپ تاپ بر روي عمر زياد باتري ها تبليغ مي كنند در حاليكهاين نتيجه كم شدن مصرف پرسسورهاي جديد است به هر حال اگر قصد خريد يك لپتاپ را داريد بهتر است به پرسسورهاي جديد تري پنتيوم M هم نظري داشتهباشيد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]