صداهايي كه از هارد به گوش مي رسد چيست؟

فرض كنيد كه در حال كار باكامپيوتر خود هستيد و روي فايلي دابل كليك مي كنيد كه در نتيجه نرم افزاراجرا كننده آن احضار و اجرا مي شود تا آن فايل را براي شما باز كند. اينعمل در بسياري از كامپيوتر ها بين 10 تا 30 ثانيه طول مي كشد. در طول اينمدت صداهاي خفيفي از هارد ديسك خود مي شنويد از صداهايي كه شنيده مي شودبه نظر مي رسد كارهايي در حال انجام است اما چه كارهايي؟

در هاردديسك ها يك بازو وجود دارد كه هدهاي خواندن و نوشتن را نگه مي دارد. اينبازوها مي توانند هدهاي خواندن و نوشتن را به سمت مركز يا لبه هاي ديسكحركت دهند. قطر يك هارد ديسك نرمال در حدود 5 اينچ يا 12.5 سانتي متر استبنابراين اين بازوها مي توانند در حدود 2 اينچ يا 5 سانتي متر در راستايشعاع ديسك حركت كنند.

سرعتي كه اين بازوها مي توانند حركت كنندحيرت انگيز است. اين بازوها بسيار سبك هستند و محرك آنها قوي و بسيار دقيقاست. اين بازوها مي توانند در صورت لزوم صدها بار در هر ثانيه در مقابلديسك جلو و عقب بروند.

اگر درباره اساس كار يك اسپيكر هم بخواهيدبدانيد تفاوت زيادي با اين سيستم ندارد. اسپيكر هم داراي يك مخروط سبك وزناست كه قادر است با سرعت 400 بار در ثانيه نوسان كند و توليد صوت نمايد.

همانطوركه بازوي هارد ديسك با سرعت زياد در حال حركت به جلو و عقب است نوساناتيتوليد مي كند كه اين نوسانات همان صدايي را توليد مي كنند كه ما مي شنويم.

چرا زمانيكه بر روي يك فايل كليك مي كنيم هد هارد ديسك بايد اين مقدار حركت كند كه چنين صداهايي از آن شنيده شود؟

سه چيز باعث اين حركت ها مي شوند:

ــوقتي يك فايل مثلاً يك فايل Excel را باز مي كنيد. هارد ديسك شما بايد خودنرم افزار را همراه با تعدادي فايل DLL (مخفف dynamic link libraries ) كهاز آن نرم افزار پشتيباني مي كنند فرا خواني كند. اين فايل ها جمعاً 10 تا20 مگابايت حجم دارند و در قسمتهاي مختلف هارد قرار گرفته اند. فرا خواني20 مگابايت اطلاعات زمان كمي نمي گيرد و هد هارد ديسك ما بايد هزاران بارجلو و عقب برود تا اين اطلاعات را جمع آوري كند.

ــ فراخواني خودفايل اطلاعاتي. در حقيقت هدف شما از اجراي يك نرم افزار دسترسي به اطلاعاتموجود در فايل مورد نظرتان است. براي اين منظور سيستم عامل شما (مثلاًويندوز XP) بايد هد هارد ديسك را به دايركتوري كه فايل شما در آن واقع استراهنمايي كند و از وجود فايلي با اين نام اطمينان حاصل كند، و سپس آن فايلرا پيدا كند و سپس احتمالاً بايد يك دوجين تكه از فايل مورد نظر را بخواندتا كل فايل را فراخواني كند.

ــ اگر در هنگام انجام اين پروسه رمشما پر از اطلاعات شده باشد آنگاه سيستم عامل شما قسمتي از رم را روي هاردديسك خالي مي كند. و هنگامي كه نرم افزار شما در حال اجراست سيستم عاملشما ميليونها بايت اطلاعات نرم افزار و فايلهاي DLL را روي هارد ديسك ميريزد. براي انجام اين وظايف هد هارد ديسك بارها بايد حركت كند تا وظايفخود را به خوبي انجام دهد.

حال به خوبي مي دانيد كه چرا هارد ديسكشما چرا چنين صدايي هنگام كار مي دهد. حقيقت اينست كه با يك كليك سادههارد ديسك شما كار سنگيني انجام مي دهد.