حافظه ی پیشرفته ی DDR3

حافظه ی DDR3 حدود شش ماه پیش به بازارمعرفی شد تا جایگزین تکنولوژی اشباع شده ی DDR2 شود. درحالی که انجمنمهندسی يكپارچه سازي قطعات الکترونیکی (JEDEC) سرعت حافظه های DDR3-800 تاDDR3-1600 را تعیین کرده است، توليد كنندگان حافظه های الکترونیکی تا 20%از بیشترین سرعت تعيين شده تجاوز نموده اند. با وجود اینکه حافظه های DDR3با سرعت های 1066 و 1333 به دلیل گرانتر بودنشان نسبت به DDR3-800 هنوزماهها طول می کشد تا عملاً وارد کار شوند، سازندگان بسیاری در این زمینهقطعات DDR3-1600 را پیشنهاد می کنند و بعضاً از تولید محصولات DDR3-2000خبر می دهند. اخیراً با نگاهی به چند قطعه ی DDR3-1333، متوجه می شویم کهزمان ظهور محصولات پیشرفته تر فرا رسیده است.

از زمانی کهOverclocking (افزایش میزان پردازش CPUبيش از مقدار نامي آن) تبدیل بهیک امر رایج شد، طرفداران و پیگیر کنندگان حافظه های کامپیوتر شاهد طی شدنجریانات جالبی بوده اند. بعد از آنکه Intel و AMD به منظور جلوگیری ازعملکرد سریعتر از حد مجاز CPU سرعت پردازشگرها را محدود کردند، تولیدکنندگان مادربورد گزینه هایی را برای دور زدن این تنظیمات معرفی نمودند.افزایش سرعت Bus (گذرگاه داده ها) معادل است با افزایش دیگر متغیر هایلازم برای تعیین سرعت clock پردازنده، از اینرو سد و مانع افزایش clockبرای FSB (گذرگاه رابط CPU و RAM) بطور قابل ملاحظه ای کنار گذاشته میشود ولی در عوض برای BUS، پهنای باند بزرگتری را به همراه می آورد. علاوهبر این حافظه ی اصلی نیز به همان نسبت افزایش سرعت می یابد. که بستگی بهسرعت عمل آن داشته و این سرعت عمل بطور مستقیم به BUS سیستم (یا درموردپردازندههای AMD به سرعت پردازنده) وابسته است. در حالی که حافظه ها پساز جریان oveclocking – که در ابتدا نسبتاً کند بود - مطرح شدند،محصولات امروزی با در نظر گرفتن برتری از لحاظ سرعت clock طراحی می شوند،که نه تنها حداکثر overclocking سیستم را ممکن می سازند، بلکه پهنای باندحافظه را نیز افزایش می دهند و در نتیجه به عملکرد کلی کمک می نماید.

بهدلیل مکانیزم های کم مصرفی مانند تکنولوژی Cool`n`Quiet شرکت AMD وSpeedstep ارتقا یافته ی شرکت Intel، همه ی پردازشگرهای جدید می توانند همبا multiplier پیش فرض خودشان و هم با مقادیر کمتر از آن کار کنند؛ ویژگیکم مصرف بودن، کاهش سرعت پردازشگر را می طلبد. این امر باعث افزایشmultiplier برای FSB و همچنین کاهش آن برای پردازنده می گردد تا سرعتclock هسته را تا حد ایده آل محدود کند. از اینرو می بایست ترکیبی از یکگذرگاه سیستمی (system bus) پرسرعت را انتخاب نمود.

از طرف دیگرحافظه های پیشرفته تر با مسائل مربوط به هزینه مواجه می شوند که البته همهی محصولات خوب با این مورد روبرو می شوند. معمولاً سرعت های بالاتر clockحافظه تنها با افزایش شدید ولتاژ دست یافتنی است، و این امر مستلزم دقت درانتخاب IC های تولید شده برای حافظه توسط شرکتهای Elpida، Hynix، Micron،Qimonda و Samsung می باشد. قطعات حافظه ای حاصل ممکن است چندین برابرگرانتر از DIMM های (حافظه های دوقلو) کنونی باشد. برخی از تامين كنندگان،چيپ هاي کامل حافظه را می خرند و خودشان برش داده، انتخاب و بسته بندی میکنند. و برخی دیگر حافظه های آماده یا حتی قطعات کامل حافظه را خریداری میکنند.