سرويس Google Calendar ابزاري است كه پي گيري رويدادها، اوقات ويژه و قرار ملاقاتها را ساده ميكند و به كاربران امكان ميدهد .افزودن برنامه زماني خود آن را با دوستان و خانواده برروي اينترنت به اشتراك بگذارند و اكنون كاربراني كه مايلند از تقويم هجري استفاده كنند ميتوانند اين ويژگي را به تنظيمات كاربري خود در سرويس گوگل بيفزايند.

براي افزودن تقويم هجري كاربران پس ازمراجعه به نشاني و وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور خود ميتوانند به تنظيمات مراجعه كرده و از بخش تقويمهاي جايگزين، تقويم هجري را كه در سه گزينه از جمله گزينه هجري استاندارد قرار دارد انتخاب كنند.

بر اساس اين گزارش، استفاده از تقويم گوگل ساده و سريع است؛ كاربران ميتوانند تنها با كليك برروي بخشهاي زماني و نوشتن اطلاعات مربوط به رويدادها آنها را به تقويم اضافه كنند. اين سرويس همچنين با جيميل نيز يكپارچه است از اين رو ميتوان رويدادهاي ذكر شده در پيامهاي ايميل را تنها با يك كليك به تقويم اضافه كرد.

به علاوه ميتوان رويدادهاي ثبت شده در تقويم را تنها با وارد كردن آدرس يك ايميل به دعوتنامه تبديل كرد و دريافتكنندگان اين دعوتنامه بدون توجه به اين كه كاربر سرويس گوگل باشند يا نه ميتوانند آن را مشاهده كرده و پاسخ دهند.

يكي ديگر از مزاياي تقويم گوگل باز بودن آن است كه امكان ميدهد با بسياري ديگر از برنامههاي تقويم همكاري كند. همچنين كاربران Google Calendar ميتوانند آن را به گونهاي تنظيم كنند كه به هنگام رويدادهاي مورد نظر يا دريافت دعوت به آنها پيام كوتاه هشدار ارسال كند.