رييس دادگستري: از هر هشت نفر در خراسان شمالي يک نفر پرونده قضايي دارد
رييسکل دادگستري خراسان شمالي گفت: بر اساس آمار ورودي هاي دادگستري،از هر هشتنفر جمعيت اين استان يک نفر به دادگستري مراجعه کرده است.

به گزارش ايرنا "احمد کيخسروي" روز چهارشنبه در همايش ضرورتهاي اورژانس
اجتماعيدر بجنورد اظهار داشت: دادگستري استان در 9 ماهه امسال 105 هزار پروندهورودي داشته که با توجه به جمعيت 811 هزار نفري استان، به ازاي هر هشت نفريک پرونده تشکيل شده است.
وي با اشاره به دقيق بودن اين آمار افزود: لازم است علت افزايش ورودي
پرونده به دادگستري استان آسيب شناسي شود.
رييسکل دادگستري خراسان شمالي خاطر نشان کرد: اقدامات مهمي در کاهش جرايمانجام شده اما بايد بررسي شود که چرا ورودي پرونده به دادگستري ها زياد ميشود.
کيسخروي يادآورشد: اين در حالي است که آمار زندانيان نيز چندبرابر شده، قوانين جزايي تورم يافته و ما شاهد تورم فراوان جزايي و تورمآمار زندانيان در
استان هستيم.
وي با اشاره به اينکه ما امروز مظلوميت فرهنگ را به عينه شاهد هستيم
تصريحکرد: جرم شناسان و جامعه شناسان جنايي، علل و عوامل جرم و جنايت را عاملفردي، اجتماعي، محيطي و بعضا اعتقادي و اقتصادي عنوان کرده اند.
رييسکل دادگستري خراسان شمالي تاکيد کرد: اما مهمترين عوامل باعث بروز جرم وآسيبهاي اجتماعي در جامعه در سه مثلث اعتياد، فقر و حاشيه نشيني خلاصه ميشود.
کيخسروي افزود: ساير علل و عوامل مانند نابساماني خانواده ها،طلاق و والديني که سابقه بزهکاري دارند نيز در افزايش جرايم نقش دارند.
اين مسوول قضايي بر لزوم اجراي اصل خودکنترلي (تقوا) و اصل جامعه کنترلي
(امر به معروف و نهي از منکر) تاکيد کرد و گفت: اصل سوم پيشگيري و کنترل
جرايم کنترل جرايم جنسي است که از اهميت زيادي برخوردار است.
وي با اشاره به اينکه نبايد واقعيت ها را پنهان کرد اظهارداشت: بايد بر روي
موانع ازدواج و علل بالا رفتن سن ازدواج بيشتر کار شود و کم کاري در اين
مقوله جاي انتقاد بسيار دارد.
کيخسروياصل ديگر براي کاهش آسيبهاي اجتماعي را محروميت زدايي و عدالت عنوان کرد ويادآورشد: در اين دولت نشانه هاي بارزي از محروميت زدايي ديده مي شود وليما هنوز محرومان زيادي در جامعه داريم.
وي ادامه داد: در ملاقاتهاي عمومي مراجعه کنندگاني را ديده ام که به تهيه
نان خشک قانع بوده اند و با وجود چنين مشکلاتي نمي توان از آنان انتظار پاک
زندگي کردن و به دور ماندن از جرم و جنايت را داشت.
استاندار خراسان شمالي نيز گفت: بهزيستي نهادي است که خدمت کردن براي رضاي خدا در آن بيشتر از ديگر نهادها ديده مي شود.
"محمدحسينجهانبخش" افزود: امروز آسيبهاي فرهنگي و ساير آسيبها در کشور رخنه کرده کهباعث آسيب و ايجاد مشکلات زيادي براي جامعه شده است.
وي افزود: مسوولان بايد با واکاوي آسيبها راهي براي ايجاد آرامش ايجاد
کنند.
ويگفت: جامعه اي که در آرامش و امنيت به سر مي برد داراي ثبات رفتاري مي شودکه اين ثبات باعث مي شود مردم در مقابل آسيبهاي اجتماعي بيمه شوند.
امام جمعه بجنورد نيز گفت: کمک به محرومان و معلولان در دين مبين اسلام
سفارش و تاکيد شده است.
آيتالله حبيب الله مهمان نواز افزود: مسوولان نظام جمهوري اسلامي نسبت به قشرمحروم، نيازمندان و معلولان جامعه حتي اگر مسلمان نباشند وظيفه رسيدگيدارند.
وي افزود: پيش از انقلاب و قبل از سرکار آمدن نهادهاي حمايتي شاهد تجمع
فقرا در اماکن عمومي بوديم حال آنکه وضعيت جامعه اکنون بهتر شده است.
او ادامه داد: بايد مسوولان ما در اين بخش طوري عمل کنند که مردم نيز
طعم شيرين خدمات را بچشند.
ک/2
7186/626/659
شماره 986 ساعت 19:37 تمام


انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 314461