چهارشنبه، ۲ بهمنماه ۱۳۸۷
مديرعاملشركت مخابرات در گفتوگو با سايت خبري مخابرات: از آخرین دستاوردهای روزدنیا برای شبکه انتقال بهره بردهایم که در این میان تجهیزاتی که برایمسیرهای فیبر نوری کشیدهایم مطابق با آخرین تکنولوژی های روز دنیا است.


شبکه زیر ساخت کشور با وجود 120 هزار کیلومتر فیبر نوری در دنیا مشابه ندارد.
صابرفیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفتوگو با سیتنا اظهار داشت: شبکهارتباطات زیرساخت یکی از بسترهای اساسی در برقرار ارتباط است که ایران ازاین نظر در موقعیت مطلوبی قرار داد.
وی افزود: از آخرین دستاوردهای روزدنیا برای شبکه انتقال بهره بردهایم که در این میان تجهیزاتی که برایمسیرهای فیبر نوری کشیدهایم مطابق با آخرین تکنولوژی های روز دنیا است.
فیضی تصریح کرد: فیبر نوری به اکثر روستاهای کشور کشیده شده که توانسته بستر مناسبی از نظر زیرساختی فرهم کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای تامین تجهیزات لازم زیرساختی با توجه به امکانات کشور با مشکل مواجه نبودیم.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]