وقتى با او تماس گرفتيم مثل هميشه با صداقت و آرامشخاصى به سؤالاتمان پاسخ داد. روزگارى لقب هلى كوپتر را يدك مى كشيد اماحالا در تيم بوخوم جايگاه مناسبى ندارد هرچند به گفته خودش جايگاه واقعىاش را در بوخوم دوباره پيدا خواهد كرد. فرصتى دست داد تا با وحيد هاشميان،گفت وگويى را انجام دهيم كه ماحصل آن را در ذيل مى خوانيد:
• چه خبر؟
- (آه مى كشد) خبرى نيست. زير سايه پروردگار زندگى را مى گذرانيم.
• چه عاملى باعث شده هلى كوپتر فوتبال ايران اينقدر نااميد به نظر برسد؟
-به هر حال اينكه مردم خوب كشورم را نمى بينم و در ديار غربت زندگى مى كنمموجب ناراحتى ام مى شود. با اينكه به زندگى در آلمان عادت كرده ام اما بازهم دلم براى ايران پر مى كشد.
• با اين حال هنوز هم مردم ايران وحيد هاشميان را دوست دارند.
-مردم نسبت به من لطف دارند. اميدوارم روزى بتوانم پاسخ محبت هاى آنها رابدهم. همين مردم بودند كه مرا وحيد هاشميان كردند و واقعاً شرمنده آنهاهستم.
• شرايط بوخوم چگونه است؟
-شرايط تيم بد نيست اما خوب هم نيست. يكشنبه عصر از اسپانيا باز گشتيم. دراين كشور اردوى خوبى را برگزار كرديم. اميدوارم با شروع دوباره بوندس ليگانتايج بهترى بگيريم. متأسفانه سرماى بيش از حد در آلمان سبب يخ زدگى زمينها شده و به همين دليل هم به اسپانيا سفر كرديم.
• بوخوم در حال حاضر هفدهم جدول است و اوضاع بر وفق مراد نيست.فكر نمى كنى ادامه اين شرايط شما را به دسته پايين تر بفرستد؟
-الان خيلى زود است كه در خصوص سقوط كردن بوخوم صحبت كنيم چرا كه فرصتزيادى تا پايان فصل باقى مانده است. اكنون فاصله امتيازات در بوندس ليگابسيار كم شده و با چند نتيجه تغييرات زيادى در جدول حاصل مى شود. معتقدمبا ۲ برد وكسب چند امتياز بالا مى آييم. سالهاى قبل تيمهاى پايينى جدولبيش از ۱۰ امتياز با تيمهاى بالاتر فاصله داشتند اما اكنون اين فاصلهبسيار كم است و تيمها به هم چسبيده كار خود را ادامه مى دهند.
• در مورد آخرين بازى بوخوم در بوندس ليگا و شكست اين تيم مقابل كلن صحبت كن.
-درآن بازى من حضور نداشتم. من در آن بازى محروم بودم و نمى توانستم تيممرا همراهى كنم. با اين حال معتقدم تيم ما بد بازى نكرد اما داور بازى بااشتباه خود يك بازيكن ما را اخراج كرد و تيم ۱۰ نفره نيز قدرت واقعى خودرا ندارد. جدا از اين مسأله جو استاديوم كلن نيز خوب نبود متأسفانههواداران كلن جو بسيار بدى را در ورزشگاه درست كرده بودند و شرايط براىبوخوم سخت شده بود.
• بازى بعدى شما با كارلسروهه است. فكر مى كنى مى توانيد اين ديدار را با پيروزى پشت سر بگذاريد؟
-اميدوارم اين اتفاق بيفتد و تا حدودى از بحران خارج شويم. در بازيهاى قبلىتيم ما بد بازى نكرده اما در نتيجه گيرى موفق نبوده ايم. به نظر من بوخومپتانسيل شكست دادن كارلسروهه را دارد و با تدابير مربى دراين ۱۰ روز مىتوانيم طورى تمرين كنيم كه كارلسروهه را با شكست روبرو نماييم و خودمان رادر جدول بالا بكشيم.
• به نظر خودت، چرا در اين فصل خيلى كم در تركيب بوخوم به ميدان رفته اى؟
-متأسفانهمربى تيم در ابتداى فصل تمرينات بسيار سختى را براى ما در نظر گرفت. ما درابتداى فصل كوهنوردى با دوچرخه را تمرين كرديم و همين موضوع هم سبب شدرباط داخلى ام پاره شود و هنوز هم شرايط آرمانى را به دست نياورده ام. همهاين عوامل دست به دست هم داده تا در اين فصل بازى كمترى به من برسد.
• از اين موضوع ناراحت نيستى؟
-قطعاً هيچ بازيكنى از نيمكت نشينى رضايت ندارد و من هم از اين قاعدهمستثنى نيستم. اكنون آمادگى خوبى بدست آورده ام و مى خواهم خودم را بهمربى نشان دهم. اكنون قصد دارم به مربى تيم بفهمانم كه استفاده نكردن ازمن كار درستى از سوى وى نبوده و اميدوارم او نيز به اشتباه خود پى ببرد واز حضور من در تركيب بوخوم استفاده كند.
• قبول دارى نسبت به گذشته از نظر جسمانى افت كرده اى؟
-اين موضوع را قبول ندارم. در فوتبال آلمان بازيكنى را كه خوب نباشد نمىگيرند وقطعاً وضعيت من خوب بوده كه مربيان بوخوم مرا خواسته اند. من اينموضوع را از تجربه چند سال بازى كردن در آلمان فهميده ام. سال اولى كه دربوخوم بودم شرايط بسيار خوب بود اما در پايان همان سال به خاطر حضور دربازيهاى آسيايى تيم را ترك كردم و يك هفته مانده به شروع فصل جديد بر سرتمرينات حاضر شدم و فهميدم كه مربيان بوخوم مهاجمى آلمانى كه وضعيت بسيارخوبى دارد را خريده اند و در آلمان هم شرايط به گونه اى است كه به بومى هابيشتر بها مى دهند. بعد از آن اتفاق هم سعى كردم شرايط خوب خود را حفظ كنماما همواره مشكلاتى برايم به وجود آمده تا نتوانم آمادگى خودم را به رخبكشم.
•با اين وضعيت فصل بعد هم در بوخوم مى مانى؟
-من تا پايان سال بعد با بوخوم قرارداد دارم. اگر وضعيت خوب پيش برود دراين تيم مى مانم اما اگر نه مجبورم برخلاف ميل باطنى ام بوخوم را ترك كنم.بوخوم خانه من است و از ته قلب دوست دارم در اين تيم بمانم.
• در صورت جدايى باز هم در آلمان به فوتبالت ادامه مى دهى؟
-اين موضوع به پيشنهاداتم در پايان فصل بر مى گردد. اگر پيشنهاد خوبى داشتهباشم قطعاً در آلمان ادامه مى دهم. من چند سال است در آلمان بازى مى كنم.با شرايط فوتبال اين كشور به خوبى آشنا هستم و دوست دارم بازهم در آلمانفوتبال بازى كنم.
• امكان دارد براى ادامه فوتبال به ايران بيايى؟
- هيچ چيزى غيرقابل پيش بينى نيست.
• پس دوست دارى در ليگ ايران بازى كنى؟
-مناز همين ليگ ايران به بوندس ليگا رسيدم و اگر شرايط خوب باشد شايد دوبارهبه ايران بازگشتم. البته دوست دارم بيشتر براى مربيگرى به ايران بيايم تااينكه در ايران بازى كنم. با اين حال اگر روزى مرا به عنوان فوتباليست درايران ديديد تعجب نكنيد. خدا را چه ديديد شايد فصل بعد در ايران بازى كنم.
• وحيد هاشميان تا كى مى خواهد فوتبال بازى كند؟
- تا وقتى كه بدنم اين اجازه را به من بدهد.
• فكر مى كنى تا چه زمانى مى توانى بازى كنى ؟
- فكر مى كنم ۴ سال ديگر مى توانم فوتبال بازى كنم و بعد از آن از فوتبال خداحافظى مى نمايم.
•مايلى كمى هم در مورد تيم ملى صحبت كنيم؟
- چرا كه نه، آرزوى قلبى من موفقيت تيم ملى كشورم است.
• وضعيت كنونى تيم ملى كشورمان را چگونه ارزيابى مى كنى؟
-تا جايى كه من اطلاع دارم شرايط تيم ملى بد نيست. بازى هاى تيم ملى باسنگاپور و چين را نديدم اما مى دانم كه ايران پيروز شده است. به هرحال اينپيروزى ها روحيه بازيكنان و مربيان را بالا خواهد برد تا در ديدارهاى مهمنيز نتايج خوبى را رقم بزنيم.
• تيم ملى كنونى پتانسيل صعود به جام جهانى را دارد؟
-صددرصد چند روز پيش وضعيت همه تيم هاى آسيايى كه شانس صعود دارند را بررسىكردم و متوجه شدم تيم ايران در مقايسه تيمهاى ديگر از شانس بسيار بالايىبراى صعود برخوردار است. معتقدم بازيكنان ايران از پتانسيل خوبى برخوردارهستند و مى توانند تيم ايران را براى چهارمين بار جهانى كنند.
• در حال حاضر فكر مى كنى شايستگى دعوت به تيم ملى را دارى؟
-تابازى با كره جنوبى حدود ۲۰ روز زمان باقى مانده است. اكنون از نظر بدنىمشكلى ندارم و انگيزه ام نيز بسيار بالاست. فكر مى كنم مى توانم به كارتيم ملى بيايم و نقشى در موفقيت هاى اين تيم داشته باشم. با اين حساب اميدزيادى به دعوت شدن دارم.
• بازى با كره جنوبى را چطور مى بينى؟
-همواره بازيهاى ايران و كره جنوبى جذابيت هاى خاصى داشته است. ما در تهرانبه مصاف كره اى ها مى رويم و با توجه به صدرنشينى اين تيم در گروه معتقدمبا پيروزى در اين مسابقه راه زيادى را پيموده ايم. جدا از اين مسأله كرهنسبت به سالهاى پيش قدرت چندانى ندارد اما اين دليل نمى شود كه بازيكنانايران اين تيم را دست كم بگيرند.
• سالهاى زيادى در كنار على دايى به عنوان همبازى در تيم ملى حضور داشتى. برايت سخت نيست كه دايى به عنوان مربى تو فعاليت كند؟
-اين مسأله در فوتبال روز دنيا جا افتاده است. اكنون مثل گذشته نيست كهمربى تيم با جذبه ومسن باشد و در فوتبال روز دنيا مربيان جوان اثرگذارىبيشترى دارند. من به هيچ وجه از اين موضوع ناراحت نيستم و با تمام وجوداميدوارم دايى در كارش موفق شود چرا كه موفقيت او موفقيت ايران است.
• ليگ ايران را هم دنبال مى كنى؟
- گاهى اوقات بازى ها را مى بينم اما با توجه به تداخل بازى ها با تمرينات بوخوم در اكثر مواقع موفق به تماشاى بازى ها نشده ام.
• از نظر تو ليگ فوتبال ايران در چه سطحى قرار دارد؟
-بازيهايى را كه تماشا كردم بار فنى بسيارى داشت. به عنوان مثال بازى صبا وپرسپوليس را كه ديدم واقعاً لذت بردم و يا ديدار استقلال و صبا هم زيبابود. خوشبختانه فوتبال ايران روند رو به رشدى را در پيش گرفته و قطعاً اگراين روند ادامه داشته باشد مى توانيم در آينده حرف هاى زيادى را براى گفتنداشته باشيم.
• در پايان اگر صحبت خاصى مانده است، بفرماييد.
-اين را اضافه مى كنم در زمانى كه با مربى بوخوم به مشكل برخورده بودمهمگان مرا بازيكنى اخراجى خواندند در حالى كه به هيچ وجه اين موضوع صحتنداشت و پس از صحبت با مربى اين قضيه ختم به خير شد.