[HIGHLIGHT=#ffffff]دفترچه اول : [/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#ffffff]ریاضیات و آمار ( ضریب 3- 40سوال ) :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ریاضیات :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( دکتر ناصحی فر )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (دکترجمشید صالحی صدقیانی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ریاضیات در مدیریت, اقتصاد و حسابداری ( دکتر مسعود نیکوکار )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تستهای ریاضی کارشناسی ارشد ( هادی رنجبران)[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]آمار :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]آمار و کاربرد ان در مدیریت ( دکتر ناصحی فر )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]آمار و کاربرد ان در مدیریت1و2 ( دکتر عادل آذر و مومنی - انتشارات سمت )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]آمار و کاربرد ان در مدیریت1و2 ( دکتر جمشید صدقیانی ) [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ( هادی رنجبران ) [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ( انتشارات سنجش تکمیلی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]زبان عمومی و تخصصی ( ضریب 2 -30 سوال ) :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] زبان عمومی : [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] گرامر: Grammar for toefl- مسعود آریا نیا - عباس فرزام )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]زبان تخصصی :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری میانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری صنعتی - Cost Accounting ( HORNGREN & ALL... )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری پیشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN ) [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]تستهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری ( دکتر باقر زاده )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]کتاب - Common mistakes in English[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) - ( عبدالرضا تالانه - انتشارات کیومرث )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]زبان تخصصی حسابداری - ( داوود اقوامی - انتشارات سمت )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] ------------------[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]دفترچه دوم :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری مالی (ضریب 3 - 30 سوال ) :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]استانداردهای حسابداری ایران (نشریه 160 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]صورتهای مالی اساسی ( فصل اول نشریه 76 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری موجودی کالا (نشریه 80 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری دارائیهای ثابت/ اموال, ماشین آلات و تجهیزات (نشریه 67 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری استهلاک (نشریه 90 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار (نشریه 117 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری شرکتهای سهامی (نشریه 94 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری پیمانکاری (نشریه 51 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]شرکتهای تضامنی ( پیشرفته 1 - حسن همتی)[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]مشارکت مخصوص /شرکتهای عملی (پیشرفته 1 - حسن همتی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]کالای امانی /حق العمل کاری (پیشرفته 1 - حسن همتی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]فروش اقساطی (پیشرفته 1- حسن همتی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]اجاره ها (مباحث جاری در حسابداری - حسن همتی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری شعب (پیشرفته 1 - حسن همتی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری تغییر قیمتها / تورمی (پیشرفته 1 - حسن همتی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]صورتهای مالی تلفیقی (نشریه 120 - دکتر شباهنگ )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]صورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل ( دکتر محسن خوش طینت )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]صورتهای مالی تلفیقی کاربردی ( دکتر محسن خوش طینت)[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]گزارشگری بخشها(پیشرفته 1- حسن همتی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری میانه 2و۱ -(جمشید اسکندری)[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] حسابداری مالی -انتشارات پارسه [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری مالی - جلد اول ودوم ( یدالله تاری وردی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری مالی جلد ۱ و ۲ (ایرج نوروش و کرمی و ... )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری میانه ۱ - ( چستین و فلاهرتی و ... * ترجمه : نوروش و کرمی و ... )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری میانه جلد ۱ ( دکتر موسی بزرگ اصل - انتشارات سازمان حسابرسی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه CPA 2004 و استانداردهای حسابداری ایران ( دکتر مرادزاده فرد - ضیاءالدین مجدی - انتشارات کیومرث )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری ( دکتر عثمانی و جمشید اسکندری - انتشارات کیومرث ) [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] حسابداری صنعتی ( ضریب 2 - 30 سوال ) :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری صنعتی 1 (دکتر عرب مازار - پیام نور )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری صنعتی 1و2 و3(جمشید اسکندری )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری صنعتی 1و2 و3(دکتر اعتمادی - انتشارات سنجش تکمیلی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری صنعتی 1و2و3 ( مجموعه سوالات حسابداری صنعتی 2002 CPA- علی مصدر )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابداری صنعتی ( رضا درگاهی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] حسابداری صنعتی جلد اول ( دکتر عثمانی و استاد قاسم زاده - انتشارات ترمه )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]حسابرسی ( ضریب 2 - 30 سوال ) :[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff] اصول حسابرسی - انتشارات کیومرث(جمشید اسکندری)[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]اصول حسابرسی -انتشارات پارسه(حمیدرضا عرفی-جمشید اسکندری)[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]اصول حسابرسی جلد 1و2 ( نشریه های سازمان حسابرسی 87 و 105 )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]اصول حسابرسی ( دکتر آقائی و نژاد فهیم - انتشارات سنجش تکمیلی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]سوالات چهار گزینه ای حسابرسی AICPA( گارو هوانسیان فر )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]سوالات چهار گزینه ای CPA ( نشریه 154 سازمان حسابرسی )[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffffff]مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی ( کوروش امانی و فاضلی - کیومرث[/HIGHLIGHT] )