واحدپژوهش مایکروسافت توصیه می کند که افزودن یک مانیتور به کامپیوترتان علاوهبر مانیتور فعلی که دارید مفید است و در اختیار داشتن دو یا چند صفحه ینمایش به صورت همزمان کنترل و انجام امور کامپیوتری شما را می تواند راحتتر نماید ضمن اینکه در این شرایط راندمان کاری و بازدهی کاربر نیز تا 9درصد و بیشتر افزایش می یابد.

ممکن است تا به حال میزهای کاری رادیده باشید که روی آنها یک یا دو مانیتور اضافی قرار داشته باشد اما هرگزمحیط کاری شبیه به محیط کاریه Mitch Haile ندیده اید چرا که وی همزمان با9 مانیتور که روی میزش قرار دارد امور کامپیوتری اش را اداره می کند و ایندر حالی است که 6 مانیتور از این 9 مانیتور فقط به یک کامپیوتر مک متعلقبه شرکت اپل متصل هستند. (در زیر چند تصویر از این محل کار استثنائی رامشاهده می کنید)

او از یکی از تصاویر بسیار با کیفیت NASA بارزلوشن 21600 در 21600 به عنوان تصویر بک گراند مجموعه ی نمایشگرهایشاستفاده می کند و خوب اصلا عجیب نیست که سایز چنین تصویر بک گراندی خود بهتنهایی 22 مگابایت باشد. (^_^)

Mitchیک صفحه ی سئوال و جواب در مورد جزئیات محیط کار استثنائی ش راه اندازیکرده است و در آن به سئوالاتی مثل اینکه چگونه کارهایش را روی این مانیتورها توزیع می نماید، چرا داشتن چندین مانیتور در کنار هم را به استفاده ازدسکتاپ های مجازی ترجیح می دهد، هزینه ی راه اندازی چنین محیط کاری چقدراست و سئوالاتی دیگر از این قبیل پاسخ داده است. اگر تصاویر بیشتری میخواهید ببینید به Flickr سر بزنید.

یکیاز مسائل جالبی که او در صفحه ی پرسش و پاسخش به آن اشاره کرده این است کهدنبال کردن نشانگر ماوس بر روی این تعداد نمایشگر کار آسانی نیست و هرزمان که از روی آنها چشم بر دارید دفعه ی بعدی بایستی دنبال نشانگر ماوستان بگردید! وی برای حل این مشکل به جای نشانگر ماوسی که با اندازه ی 16در 16 مرسوم است از یک نشانگر که 6 بار بزرگتر است یعنی 96 در 96 استفادهکرده است.

اگر شما هم به داشتن محیط های کار این چنینی علاقه مند هستید بد نیست تجربیات Mitch را مورد استفاده قرار دهید.