ايزاك نيوتن


جام جم آنلاين:


روز 25 دسامبر سالگرد تولد ايزاك نيوتن يكي از بزرگترين پژوهشگران و دانشمنداني است كه جهان تا كنون به خود ديده است.


اودر 25 دسامبر 1642 در شهر" وولس تورپ" انگلستان ديده به جهان گشود و ايندر حالي بود كه پدرش پيشتر از دنيا رفته بود. نيوتن سه ساله نشده بود كهمادرش مجدد ازدواج كرد و او را به مادر بزرگ سپرد. با اينكه نيوتن دارايهوش ويژه اي بود اما در آغاز چندان علاقه اي به كلاس و مدرسه نداشت. ازاين رو مادر بزرگش او را به كشاورزي وادار كرد ،اما به زودي دريافت كهاستعداد اصلي وي در زمينه هاي ديگري است.

نيوتن در 18 سالگي بهدانشگاه كمبريج رفت. در 18ماهي كه دانشگاه به دليل شيوع بيماري طاعونتعطيل بود نيوتن در روستاي " لين كن شر " بود و مطالعه مي كرد. او با سرعتشيفته علوم و رياضي شد و از 21 سالگي تا 27 سالگي تئوري هايي را پايهگذاري كرد كه دنياي دانش را دگرگون نمود.
نيوتن در ساير رشتههايفيزيك مانند فيزيك حرارت ( ترموديناميك ) ،صوت ( اكوستيك ) و نور (اپتيك ) هم تحقيقات بي سابقه اي داشته است به طوري كه مي توان گفت آنچهنيوتن كشف كرده ،دو تا سه برابر اكتشافات ساير دانشمندان بزرگ است.سالشمار زندگي ايزاک نيوتن:


1642- تولد در 25 دسامبر در شهر وولس تورپ انگليس.
- فوت پدر دو ماه قبل از تولد.

1645- جدايي از مادر بدليل ازدواج مادرش .
- حظانت و سرپرستي توسط مادر بزرگ.

1647- ورود به مدرسه و شروع تحصيلات تا سن 11 سالگي.
- عدم اشتياق و علاقه به تحصيل و اشتغال در مزرعه.

1659- نامزد شدن با يکي از همکلاسيهايش در سن 17 سالگي . ( نيوتن يک يا دوبار نامزد کرد ولي هيچگاه ازدواج نکرد )
1660- ورود به دانشگاه کمبريج در سن 18 سالگي.
- شروع به تحصيل در علوم رياضي، هندسه و مثلثات.
- مطالعه آزاد در علوم اخترشناسي و کيمياگري .

1666- دريافت مدرک ليسانس .

1667- اخذ ديپلم هنري در سن 25 سالگي .
- بازگشت به زادگاهش بدليل شيوع طاعون و اقامت در روستاي لين کن شر .
- شروع به تحقيق و مطالعه در زمينه فيزيک و نور .

1668- ادامه مطالعه و تحقيقات در زمينه رياضيات.
- ساخت نخستين تلسکوپ انعکاسي .( تلسکوپي که امروزه هم در بيشتر مطالعات ستاره شناسي از آن بهره مي برند ).
- اخذ مدرک فوق ليسانس.

1669- بازگشت به کمبريج پس از پايان شيوع بيماري طاعون .
- شرکت در مسابقه اي براي دريافت درجه ( اگرژه ) و کسب رتبه يازدهم در بين يازده نفر .
- جانشيني و کسب کرسي استادي رياضي استادش به پيشنهاد استاد بارو .

1672- عضويت در انجمن پادشاهي انگلستان .

1673- ارائه استعفا از عضويت در انجمن پادشاهي و عدم پذيرش استعفايش.

1684- آشنايي با ادموند هالي اختر شناس معروف.
- آغاز نوشتن کتاب (( اصول رياضي حکمت طبيعي )) .
- نقد نظريه کپلر ( کروي بودن مدارات سيارات ) و مطرح کردن نظريه ( بيضي بودن مدار گردش سيارات ) به ادموند هالي.

1686- اتمام نگارش و انتشار کتاب ((اصول رياضي حکمت طبيعي )).

1687- انتشار بزرگترين اثرش با نام (( اصول رياضي حکمت طبيعي )).

1692- ابتلا به مشکلات روحي و رواني بدليل فوت مادرش .
- ابتلا به بيماري سخت و بي خوابي مفرط در پاييز و در سن 50 سالگي .

1699- پذيرفتن عضويت دائم در انجمن سلطنتي .

1700- انتصاب بعنوان خزانه دار کل سلطنتي و ادامه آن تا پايان عمر .
- عضويت در آکادمي علمي فرانسه .

1701- انتخاب بعنوان نماينده دانشگاه در مجلس .

1673- انتخاب به عنوان رئيس انجمن سلطنتي و ادامه آن تا پايان عمر.
- پذيرفتن پيشنهاد تدريس رياضي در دانشگاه کمبريج .

1704- ارائه نظريه در زمينه اپتيک ( ذره اي بودن نور و ماهيت رنگها ).

1705- دريافت مقام اشرافي و عنوان ( سر ) ازطرف پادشاه انگلستان .

1724- ابتلا به بيماري و بستري شدن بمدت طولاني.

1727- فوت در 31 مارس و در سن 84 سالگي.
نيوتن وقتي از دنيا رفت او را در كليساي " وست مينيستر " به خاك سپردند وبراي اولين بار بود كه چنين افتخاري نصيب يك دانشمند مي شد.

دركتيبه مزار نيوتون چنين نوشته اند كه :

" طبيعت و قوانين طبيعت در شب نهفته بود. خداوند گفت نيوتون باشد و همه چيز غرق درنورشد ".


قوانين نيوتون:

نيوتن از سه قانون براي بيان حركت اجسام استفاده كرد. كه از آنها به قوانين نيوتن اسم برده مي شود.
قانون اول:
جسمي كه نه كشيده شود و نه هل داده شود،همچنان باقي مي ماند و يا حركتش را برخط مستقيم با سرعت ثابت ادامه مي دهد.
قانون دوم: F= MA
نيرو مساوي است با حاصلضرب جرم در شتاب که بيان مي كند چگونه نيرويي بر جسمي عمل مي كند .
قانون سوم :
اگر جسمي كشيده شود يا هل داده شود، همين جسم در مسير مخالف به همان اندازه مي كشد و يا هل خواهد داد.

نيوتن و ساخت تلسكوپ :

نيوتن نخستين تلسكوپ بازتابي را ساخت. او با ساختن تلسكوپ و اهداي آن به انجمن سلطنتي انگليس به عضويت اين انجمن در آمد.

نيوتن و تجزيه نور خورشيد با منشور .

نيوتن و روش استقرايي و ديفرانسيلي:

قانون جهاني گرانش نيوتن دست آورد بزرگي بود. نيوتن براي توجيه پديده هاي فيزيکي " نگرش ديفرانسيلي" را جايگزين روش انتگرالي كرد.


سخن بزرگان علم در مورد نيوتن :


لاپلاس:
"اين كتاب ( اصول ) تا ابد همچون بناي معظمي عمق دانش نابغه بزرگي را كهكاشف بزرگترين قوانين طبيعت بوده است به جهانيان مدلل خواهد داشت".

لاگرانژ:
" نيوتون بسيارخوشبخت است از اينكه دستگاه جهان را توصيف و تبيين نموده است افسوس كه در عالم بيش از يك آسمان وجود ندارد "
" نيوتن بزرگ ترين نابغه ي است كه جهان به خود ديده است."

ارنست ماخ :
" آنچه از زمان او تا كنون در زمينه رياضيات و مكانيك انجام گرفته ،همه بر اساس قوانين نيوتن بوده است".

ولتر:
" اي رازدار آسمانها و اي جوهر ابدي راست بگو، نسبت به نيوتون بزرگ حسادت نمي ورزي ؟"

لايب نيتس:
"اگر رياضي را از آغاز جهان تا زمان نيوتن در نظر بگيريم آنچه او انجامداده به مراتب عظيم تر از چيزي است كه در طول زمان پيش از او انجام گرفتهاست".تهيه و تنظيم : محمد شکراله زاده