از سوي يک نشريه علمي اعلام شد
اسامي قهرمانان علم در سال 2008

جام جم آنلاين:


نشريه نيوساينتيست که در گروه نشريات معتبر علمي قرار دارد در روزهايپاياني سال 2008 ميلادي به بررسي و رتبه بندي فعاليتهاي علمي در جهانپرداخته و اسامي مشاهير علمي را که در اين سال خبر ساز بوده اند را اعلامکرده است.


به گزارش مهر ، نشريه معتبر نيوساينتيست (NewScientist) در گزارش اخير خود اسامي هشت تن از دانشمنداني را که فعاليتهايآنان در راستاي نجات بشر و سياره زمين و حفظ محيط زيست بوده است را عنوانکرد:

1- استيون چو: «چو» برنده جايزه نوبل فيزيک و مدير آزمايشگاهملي لارنس برکلي است که به تازگي توسط باراک اوباما رئيس جمهور منتخبآمريکا به عنوان يکي از کانديداهاي وزارت نيرو و انرژي اين کشور انتخابشد. وي در هر دو زمينه تغييرات جوي و گرمايش زمين و همچنين بازيافت موادغذايي به عنوان منابع انرژي توانايي هاي لازم را داشته و مي تواند در سالآينده نقشي موثر در تامين منابع انرژي به خصوص در ميان ملتهاي نيازمند بهاين منابع داشته باشد.

2- جورج چرچ: وي يکي از استاتيد دانشگاههاروارد بوده و براي اولين بار شرکتي را به منظور توليد کامل توالي ژنوممشتريان خود احداث کرد. در فاز اول اين پروژه وي قصد توليد 100 هزار تواليکامل از انسان را دارد. در عين حال چرچ در حال مطالعه بر روي سوختهايزيستي بوده و قصد دارد با تغييرات در باکتري ها اقدام به توليد نوعي سوختپاک کند.

3- سوانته پابو: وي در موسسه انسان شناسي تکاملي مکسپلانک در ليپزيک آلمان موفق به توليد توالي دي ان اي باستاني از صورتانسانهاي اوليه شد. در سال جاري وي به همراه همکارانش موفق به تکميل اينتوالي از انسانهاي اوليه شدند و در عين حال توانستند نسخه اي اوليه ازتوالي ژنوم ماموتها را نيز به دست بياورند. تلاشهاي وي در زمينه تکامل،انسان شناسي و طب زيستي همچنان ادامه دارد.

4- الن استرن: يکي ازمقامات ارشد ناسا که به تازگي به دليل عدم پذيرش قطع بودجه هاي مرتبط باتحقيقات فضايي استعفا داده است. وي در حال حاضر اجراي عمليات ماموريت سفربه مشتري را به عهده دارد.

5- جان پندري: وي يکي از اساتيد کالجسلطنتي لندن بوده و در حال تحقيق بر روي موضوعي است که در سال 2008 توجهگروهي وسيع از جوامع را به خود معطوف کرد. وي در حال تکميل جامه نامرئي ويا پارچه نامرئي بوده و نتايجي که تا کنون به دست آورده است قابل توجه است.

6-پيتر اسميت: اسميت از دانشگاه آريزونا مدير عمليات کاوشگر فونيکس بر رويسياره مريخ بوده است. اين کاوشگر اطلاعات بسيار با ارزشي از اين سيارهناشناخته به دانشمندان ارائه کرده و ميليون ها تصوير از سطح سياره مريختهيه و ثبت کرده است.

7- کن کالدريا: تحقيقات وي در دانشگاهاستنفورد در زمينه مهندسي زمين بوده و طي سالها تحقيقات وي در حال کشف راهحلهايي موثر براي نجات زمين از گرما جهاني است. وي در سال اخير درانگلستان سخنراني درباره شيوه هاي کاهش گرماي جهاني ارائه کرده است و درسال آينده نيز جلسه اي مبني بر مهندسي زمين در کوپنهاگن خواهد داشت. جلسهاي که در آن سران کشورها به منظور امضاي معاهده جايگزين معاهده کيوتو حضورخواهند يافت.

8- لين ايوانز: وي در سمت رياست برخورد دهنده بزرگهادرون در سرن يکي از نقش هاي اصلي بزرگ ترين داستان علمي سال را به عهدهدارد. زماني که اين آزمايشگاه بزرگ در ماه سپتامبر فعاليت خود را آغاز کردذرات خدا، ماده تاريک و ابعاد ديگر وجود موضوعاتي بودند که ذهن قشر وسيعيرا به خود مشغول کرده بود و بيليونها نفر از طريق تلويزيون شاهد روشن کردناين دستگاه بودند. اکنون براي دست يافتن به جواب اين سوالها بايد درانتظار تعمير برخورد دهنده هادرون بود.

نشريه نيوساينتيست در قسمتيديگر از گزارش خود به نام افرادي اشاره کرده است که در سال 2008 به نوعيبر دنياي علم تاثير گذاشته اند. کلوديو کاستلو، اولين گيرنده ناي بازسايشده توسط سلولهاي بنيادين در جهان و همچنين باراک اوباما به دليل برگزيدنمشاهير علم به عنوان قسمتي بزرگ از هيئت دولت خود از جمله اين افراد هستند.