بر اساس این مصوبه مرجع اعطای مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمانجنگل ها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه "چرا" است.
بهگزارش مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح تبصره یک ماده 47قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در دستور کار مجلس قرارگرفت و بر اساس مصوبه نمایندگان تعلیف دام در جنگل ها مراتع و آبخیزهامستلزم اخذ پروانه چرا است و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار استکه صاحب پروانه بر شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتیرا بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد.
بر اساس این مصوبهمرجع اعطای مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها مراتع وآبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور است.
آیین نامه مربوطه ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
---
پ.ن:کسانی که علاقه مند شدن بد نیست بدونن بعد کلی ماجرا و هیجان زمانانتخابات نمایندگان مجلس کار تموم نمیشه ! که همه میرن پی کارشون ؛ بلکهکار تازه شروع شده ... بهتر نیست پیگیر باشین بدونین کسی که حمایتشمیکردین یا ... الان حالش چطوره ؟ داره چیکار میکنه ؟ فکر کنم دارهواسه آینده ملت به نمایندگی از طرف ماها تصمیم میگیره ها ... حواسمونهست؟! یا فقط دور بعدی انتخابات میاییم میگیم چی آورده شهرمون و تصمیممیگیریم!
فکر میکنم بالا بردن سطح آگاهیمون کم کم بد نباشه ها،بهتر از اینه که حرف کسایی رو که اونور دنیا بعد یه آهنگ درخواستی عنوانمیشه رو هی تکرار و تکرار کنیم!
پ.ن۲: متن گزارش صرفا به خاطر جالب بودنش انتخاب شده و مساله عادی هستش که به تمام امور مملکت تو مجلس رسیدگی بشه .