غلامرضا رضایی اظهار داشت: سنگاپور برای دفاع کردن با ۱۱ نفر به میدانآمده بود و قصد داشت به هر نحوی که شده یک امتیاز را بگیرد. آنها قدرترقابت ۹۰ دقیقهای را با ما نداشت.
وی افزود: تیمهایی که این چنین بازی میکنند اگر گل اول را دریافت کنند دچار مشکل میشوند و زدن گلهای بعدی به آنها آسان تر است.
رضایی ادامه داد: خوشحالم که امروز تیم ملی با نشاط و زیبا بازی کرد. مسلما بازی بعدی مقابل تایلندسخت تر است.
وی خاطرنشان کرد: تایلند قدرتش از ما کمتر است، اما آنها در خانه قصد دارند از ما امتیاز بگیرند. توقف ما در تایلند آرزوی آنها است.
رضاییدر خصوص انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: تمام بازیکنان زحمتکشیدند. قبلا گفته بودم با تلاش و انگیزه زیاد میخواهم همیشه بهترینبازیکن تیم علی دایی باشم تا پیروزی های ایران تداوم داشته باشد و به جامجهانی برسیم.