اگر از اینترنت اکسپلورر استفاده میکنید، یا جاوا اسکریپت خود راغیرفعال کنید یا به طور موقت از مرورگر دیگری استفاده کنید تا باآسیبپذیری تازه کشف شده، مقابله کرده باشید.
خبرگزاری آلمان از بنگزارش داد، بنا به اعلام آژانس فدرال آلمان در امور امنیت در فنآوریاطلاعات (BSI) این حفره امنیتی به هکرها امکان میدهد برنامههایی را بدونآنکه متوجه شوید یا اجازه آن را بدهید، بر روی رایانه شما اجرا کنند.قربانیان فقط کافی است از یک پایگاه اینترنتی تقلبی دیدن کنند.
BSIتوصیه کرد تنظیمات امنیتی منطقه اینترنتی (Internet Zone) را در اینترنتاکسپلورر به بالا (High) تغییر دهند. این امر علاوه بر دیگر کنترلها،جاوا اسکریپت را غیرفعال میکند. گرچه نباید از یاد برد که این تنظیماتاحتمالا باعث بدعمل کردن برخی صفحات اینترنتی میشود.
هنوز هیچ پچی برای اینترنت اکسپلورر منتشر نشده، اما دیگر مرورگرها تحت تاثیر این نقطه ضعف قرار نگرفتهاند.

منبع : بازياب