دکتر مریم میرزاخانی استادیار جوان دانشگاه «پرینستون» موفق به دریافت جایزه ویژه ریاضیات محض انجمن ریاضی آمریکا شد.

بهگزارش مهر، این جایزه M. and Eleanor B. Blumenthal Award for theAdvancement of Research in Pure Mathematics نام دارد که به تازگی بهدکتر مریم میرزاخانی محقق جوان ایرانی دانشگاه پرینستون اعطا شده است.
اینجایزه که هر چهار سال یک بار ارائه می شود، تنها به محققی اعطا می شود کهپایان نامه دکتری منحصربفردی در زمینه پتانسیل قابل توجه آینده ریاضیاتارائه کرده باشد و اکنون دکتر میرزاخانی در نخستین روزهای سال 2009 موفقبه کسب چنین جایزه ارزشمندی شده است.

این جایزه اخیرا در جریان برگزاری نشستی ویژه ریاضیات در واشنگتن به دکتر میرزاخانی اعطا شده است.

بهگزارش مهر، دکتر مریم میرزاخانی استادیار جوان دانشگاه«پرینستون»، چند ماهپیش نیز به عنوان یکی از 10 مغز برتر آمریکای شمالی معرفی شد و به او لقبسد شکن دادند.

وی در سال های ۷۳ و ۷۴ ( سال سوم و چهارم دبیرستان)از مدرسه فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شد وبعد از آن در سال ۱۹۹۴ در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ با ۴۱ امتیاز از ۴۲امتیاز مدال طلای جهانی گرفت.

سال بعد یعنی ۱۹۹۵ در المپیاد جهانیریاضی کانادا با ۴۲ امتیاز از ۴۲ رتبه اول و طلای جهانی را به دست آورد.وی دانش آموخته برجسته دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضیات بوده است.

درسایت اینترنتی انجمن ریاضیات آمریکا آمده است: اعطای جایزه ریاضیات محض بهدکتر میرزاخانی به دلیل نظریه فوق العاده خلاقه وی در زمینه تاثیرگذاریریاضیات در آینده صورت گرفته است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]