تحقیقات یکی از فیزیکدانان دانشگاه هاروارد از تاثیرات منفی زیست محیطی موتور جستجوی گوگل و جستجو در این موتور پرده برداشت.
نتایججالب توجه تحقیقات جدید نشان می دهد که انجام دو جستجو در سایت گوگل از یکرایانه خانگی می تواند به همان میزان دی اکسید کربن تولید کند که جوشاندنآب در یک کتری الکتریکی تولید خواهد کرد.
به گفته یکی از فیزیکداناندانشگاه هاروارد یک جستجوی معمولی در سایت گوگل ۷ گرم دی اکسید کربن تولیدخواهد کرد و به همین دلیل جستجوی گوگل تاثیرات نامطلوب زیست محیطی در بردارد.
روزنامه ساندی تایمز در توضیح این مطالعات در مقاله ای اعلام کردکه گوگل درباره مصرف انرژی و تولید کربن خود بسیار پنهان کار بوده و ازافشا کردن موقعیت مراکز داده های خود سر باز می زند. این در حالی است که۲۰۰ میلیون جستجوی اینترنتی روزانه و مصرف بالای انرژی الکتریکی و انتشارگازهای گلخانه ای توسط رایانه ها و اینترنت به تازگی نگرانی هایی رابرانگیخته است.
گزارش اخیر یکی از محققان it نشان می دهد که صنعت جهانیit به اندازه صنایع خطوط هوایی قادر به تولید گازهای گلخانه ای خواهد بود.سیستم گوگل که ممکن است موضوعات جستجو را برای بررسی و محاسبه به هزارانمایل دورتر ارسال کند، در برابر کاهش تاخیر زمانی و افزایش سرعت جستجو،مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
الکس وینزر گراسفیزیکدان دانشگاه هاروارد که نتایج مطالعات خود را برای انتشار به موسسهieee تسلیم کرده است بر این باور است که گوگل موتور جستجوی بسیار موثریاست اما قانون اولیه این شرکت افزایش سرعت جستجو است و این به آن معنی استکه این شرکت از میزان زیادی ظرفیت اضافی اطلاعاتی برخوردار است که مقدارقابل توجهی انرژی صرف این ظرفیتها خواهد شد.
بر اساس گزارش اکونومیکتایم، با وجود این شواهد و تحقیقات، گوگل همچنان معتقد است یکی از باکفایت ترین و بهره ورترین تولید کنندگان جستجوی اینترنتی در جهان به شمارمی رود