به نام ايزد يكتاحراج هر روزه سکه در بانک کار گشايي


اين در حالي است که مديرعامل بانک کارگشايي با اشاره افزايش تقاضا و قيمت سکه در بازار اعلام کرد: بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار سکه از اهرم حراج هر روزه سکه در بانک کارگشايي و عرضه بيشتر آن استفاده کرده است.علي عادلي در گفتگو با مهر در خصوص حراج انواع سکه بهار آزادي در بانک کارگشايي که از روز شنبه هفته جاري آغاز شده است، گفت: بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار سکه اهرم هايي را براي تعادل بخشيدن به اين بازار در اختيار دارد. مديرعامل بانک کارگشايي با اشاره به افزايش قيمت سکه طي هفته هاي اخير اظهارداشت: در مواقع افزايش تقاضا و افزايش قيمت سکه به صورت بي رويه، بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار سکه از اين اهرم ها که يکي از آنها عرضه بيشتر سکه از طريق جلسات حراج بانک کارگشايي است، براي تنظيم بازار سکه و تعديل قيمت ها استفاده مي کند. وي ادامه داد: هم اکنون نيز چنين وضعيتي در بازار سکه به وجود آمده است، بنابراين بانک مرکزي دستور عرضه بيشتر سکه به صورت برگزاري جلسات هر روزه حراج در بانک کارگشايي را صادر کرده و اين حراج تا اطلاع ثانوي ادامه دارد. عادلي با تاکيد بر اينکه با عرضه بيشتر، قيمت سکه متعادل مي شود، تصريح کرد: با اين وجود اثر حراج هر روزه سکه را بايد در بازار جستجو کرد. به گفته وي بانک کارگشايي به صورت عادي جلسات حراج سکه را در طول سال در روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار مي کند، اما در مواقع افزايش تقاضا و قيمت به دستور بانک مرکزي تعداد جلسات حراج را افزايش مي دهد.مديرعامل بانک کارگشايي خاطرنشان کرد: هر زمان که بانک مرکزي تشخيص دهد که ديگر نيازي به عرضه سکه نيست، روند حراج سکه در بانک کارگشايي عادي خواهد شد.وي دليل افزايش قيمت سکه در هفته هاي گذشته را افزايش قيمت جهاني طلا عنوان و تصريح کرد: متولي اعلام آمار، اطلاعات و ارقام مربوط به نرخ سکه ها، تعداد و زمان حراج بانک مرکزي است. لازم به ذکر است، بانک مرکزي در اطلاعيه اي اعلام کرده، جلسات حراج انواع سکه بهار آزادي در بانک کارگشايي تهران از تاريخ 12 آبان ماه سال جاري تا اطلاع بعدي، همه روزه برگزار مي شود. گفتني است، در پايان روز گذشته قيمت فروش سکه بهار آزادي طرح قديم در بازار تهران 200 هزار تومان و قيمت سکه طرح جديد 185 هزار تومان بود.رئيس اتحاديه طلا نيز از اجراي طرح خريد و فروش هر نوع سکه بدون توجه به تاريخ ضرب آن و با قيمت روز در سراسر کشور خبر داد. کوروش گوهربين در گفت وگو با فارس گفت: طي هماهنگي به عمل آمده ميان بانک مرکزي، شوراي عالي اصناف کشور و اتحاديه طلا و جواهر سراسر کشور تمامي واحدهاي مجاز سکه فروش(در تهران 90 واحد مجاز) بايد سکه طلا را بدون توجه به تاريخ ضرب آن همانند اسکناس به قيمت روز خريداري کنند. وي ادامه داد: از اين پس هر متقاضي فروش سکه با مراجعه به بازار سکه در تهران مي تواند سکه هاي تاريخ پايين را به قيمت سکه هاي تاريخ بالا(85) به فروش برساند. گوهربين با بيان اينکه ماهها بود که سکه فروشها سکه را بر مبناي تاريخ آن خريداري مي کردند، گفت: سکه فروشان سکه هايي را که به فروش مي رسانند به تاريخ روز وکيوم کرده و به فروش مي رسانند و طبيعتا سکه هايي که تاريخ پايين بود به قيمت طلاي آب شده و پايين تر از قيمت سکه هاي روز از متقاضيان خريداري مي کردند. رئيس اتحاديه طلا و جواهر ادامه داد: اين معضلي بود که تاريخ ضرب سکه بانکي بر روي سکه ها، بي محتوا باقي مي ماند و هزينه ضرب سکه از بين مي رفت. گوهربين گفت: به عنوان مثال سکه اي که قيمت روز آن 190 هزار تومان بود اما تاريخ ضرب آن 5 سال پايين تر بود 10 هزار تومان ارزانتر از قيمت سکه با تاريخ سال 85 خريداري مي شد. گوهربين گفت:هر کدام از 90 واحد سکه فروش مجاز که به اطلاعيه جديد اتحاديه بي توجهي کنند و سکه را به قيمت روز خريداري نکنند، پلمپ خواهند شد. رئيس اتحاديه طلا و جواهر گفت: اگر متقاضيان فروش سکه با مراجعه به بازار متوجه شدند 90 واحد مجاز هر کدام از اطلاعيه جديد سرپيچي مي کنند،مراتب را به اتحاديه طلا در خيابان سميه تهران گزارش دهند تا با واحد متخلف برخورد قانوني شود.