به نام ايزد يكتا
خوشلباسها
چگونه میروند سر کار؟میگویند وقتی برای مصاحبه شغلی میروید، حسابی به تیپ و قیافهتان برسید و بهترین لباسهایتان را بپوشید چون گرچه تواناییهای شما در گزینش شما برای آن شغل مهم هستند ولی حتما قبول دارید که هیچکس از کارمند شیکپوش و مرتب بدش نمیآید. روانشناسان اعتقاد دارند که ظاهر افراد در مصاحبههای شغلی در انتخاب آنها برای آن شغل موثر است. این راهنماییها را بخوانید تا به آقا و خانمی شیکپوش و آراسته در محل کارتان تبدیل شوید...


● ۷ توصیه به آقایان
۱) لباسهایتان را جور کنید: شب قبل و یا دست کم صبح روزی که میخواهید به محل کارتان بروید، لباسهایتان را با هم جور کنید. به لباسهایی که میخواهید بپوشید، اندکی بیندیشید. این خیلی اشتباه است که لباسهای داخل کمد و یا روی تخت را
زیر و رو کنید و لباسی را فورا به تن کنید که روی بقیه است و یا کمتر از بقیه چروک است. اگر فرصت کافی برای هماهنگ کردن یک شلوار و پیراهن مناسب در نظر بگیرید، میتوانید آنها را سر فرصت اتو کنید.
۲) شلوارهای ارتشی و پیلیدار، ممنوع: یک آقای شیک و خوشلباس، شلوار مناسبی در محل کارش میپوشد. شلوارهای ارتشی به رنگ خاکی و یا سبز مناسب محل کار رسمی شما نیست. شلوارهای پیلیدار را هم کنار بگذارید. بهتر است در محل کار شلوارهایی بپوشید که از جلو صاف باشند.
۳) به سایزتان توجه کنید: بسیاری از آقایان یا شلوارهایی میپوشند که کوتاه است و یا خیلی تنگ و گشاد روی پاهایشان مینشیند. اول ببینید سایز شما چند است و پس از آن با کمک یک خیاط زبردست، شلواری مناسب سایز اندامتان بدوزید.
۴) با رنگها بازی کنید: اگر عادت دارید یک رنگ پیراهن را با یک رنگ شلوار همیشه بپوشید، باید بگوییم که وقت آن است که برای آنکه آقای خوشتیپی باشید، اندکی با رنگها بازی کنید. پیراهن سفید و یا آبیکمرنگ و پیراهنهای راهراه برای محیط کار مناسباند.
۵) به کفش و کمربندتان نگاه کنید: قرار نیست شما یک کفش و یا کمربند را آن قدر استفاده کنید تا پاره شود. بهتر است چند جفت کفش و چند عدد کمربند داشته باشید و آن را با لباسهای گوناگون بپوشید. وقتی کفش یا کمربند شما کهنه باشد، دیگر آن را در محل کار استفاده نکنید بلکه آن را برای مهمانیها و گردشهای خانوادگی غیررسمی کنار بگذارید.
۶) ساعتهای فلزی بهترند: برای رسمیت بخشیدن به تیپ خود در محل کار، ساعتهایی با بند نقره و یا استیل بپوشید اما اگر حاضر نیستید علاقه قدیمیتان را به ساعتهای بند چرمی کنار بگذارید، یک ساعت بند چرمی با طرحی محکم و مردانه برگزینید.
۷) کیف پولهای باریک: یک آقای شیکپوش در محل کارش، کیف پول بزرگ و حجیمی را در جیب پشت شلوارش نمیچپاند، به جای آن کیف پولهای باریک و قدی برای محل کار مناسبترند، برای مدارکتان هم میتوانید یک کیف مخصوص کارتها و مدارک تهیه کنید و آن را در کیف دستیتان بگذارید.


● ۷ توصیه به خانمها
۱) کفش و جوراب تیره بپوشید: شاید شماره کفش شما بالای ۴۰ باشد، در این صورت جزو خانمهای بزرگپا به شمار خواهید رفت. برای اینکه پاهایتان کوچکتر به نظر بیایند، کفشها و جورابهایی به رنگ تیره انتخاب کنید. فراموش نکنید بهطور کلی کفشها و جورابهای تیره برای محیط کار رسمی مناسبترند.
۲) جین نپوشید: اگر شما وکیل خانم و یا کارمندی در یک شرکت بازرگانی هستید و یا یک خانم استاد دانشگاه هستید، باید در محل کارتان رسمی لباس بپوشید. بنابراین جینها را از لباسهای محل کارتان حذف کنید. شلوارهای پارچهای با اتو و راههای ظریف عمودی به رنگهای خاکستری و مشکی و سرمهای به ظاهر شما رسمیت بیشتری میبخشند.
۳) صندل نپوشید: صندل به هیچوجه مناسب پوشیدن در محل کار نیست. صندلها بیشتر برای مهمانیهای زنانه مناسباند. به جای صندل به سراغ کفشهای رسمیتر بروید که بستهتر هستند. شما میتوانید این کفشها را تخت انتخاب کنید و یا پاشنههای سهسانتی را برگزینید. اگر دوست دارید کفش محل کار شما پاشنه داشته باشند، پاشنههای پهن را انتخاب کنید تا سطح اتکای بیشتری روی زمین داشته باشید. راه رفتن در تمام روز با پاشنههای تیز خیلی دشوار است. شما در کنار رسمی بودن لباس و کفش کارتان باید به فکر راحتی خودتان هم باشید.
۴) زیورآلات را کنار بگذارید: لباس رسمی برای محل کار را با استفاده از زیورآلات، نامناسب نکنید. به طور کلی، زیورآلات مناسب محل کار نیستند، به خصوص انواعی که سر و صدا تولید میکنند و طرحها و نقشهای بزرگ و خیرهکننده دارند. در یک لباس کار رسمی، دستکم یک انگشتر و یا حلقه ساده مناسب است؛ همین.
۵) رنگهای رسمی را انتخاب کنید: رنگهای رسمی و مناسب برای مانتو و مقنعه و یا روسری در محل کار سرمهای، مشکی، خاکستری است. بنابراین تلاش کنید مانتو، روسری، شلوار و مقنعهتان را در محل کار در این طیف رنگی برگزینید.
۶) کیفهای شل، ممنوع! کیفهای دستی شل و ول برای محیط کار رسمی مناسب نیستند و شما را شلخته و نامرتب نشان میدهند. به جای آن به سراغ کیفهایی با زاویههای تیز و جنسهای محکم و شقورق و براق بروید.
۷) مرتب باشید: شلوارهای بگی، روپوشها و روسریهای چروک، کفشهای خاکی و واکسنزده، از شما یک خانم نامرتب در محل کارتان میسازند. در عوض، لباسهای اتوکشیده و مرتب، کفشهای چرمی تمیز و واکسخورده و شلوارها و مانتوهای ساده اما شکیل از شما یک خانم رسمی در محل کارتان میسازند.