پشت پرده وهابيت


هدف ظاهري وهابيت عبارت است از اخلاص در توحيد و جنگ با شرك و بت پرستي ، ولي واقعيت جنبش وهابيت، چه از جهت فكري و چه عملي، اين هدف را تأييد نمي كند، هدف باطني و پنهان آنها كشتار مسلمانان و افروختن آتش فتنه و جنگ در بين آنان، در جهت خدمت به فراماسونري و امپرياليسم جهاني است.

***
فرقه وهابيت بر اساس يك هدف ظاهري و يك هدف باطني تشكيل شده است. هدف ظاهري وهابيت عبارت است از اخلاص در توحيد و جنگ با شرك و بت پرستي ، ولي واقعيت جنبش وهابيت، چه از جهت فكري و چه عملي، اين هدف را تأييد نمي كند، هدف باطني و پنهان آنها كشتار مسلمانان و افروختن آتش فتنه و جنگ در بين آنان، در جهت خدمت به فراماسونري و امپرياليسم جهاني است و اين اصل، محور تمام تلاشهاي وهابيت از زمان ظهور تا به امروز است، و آن هدف ظاهري را فقط براي اغوا و گمراه كردن ساده لوحان و عوامّ الناس قرار داده اند.

شكي نيست كه شعار اخلاص در توحيد و مبارزه با شرك، شعار بسيار جذابي است كه پيروان وهابيت با شور و هيجان تمام از آن سخن مي گويند. وليكن آن بيچارگان خبر ندارند كه اين شعار تنها دستاويزي براي رسيدن به آن اهداف پنهاني است كه استعمار غرب براي تحققش اين فرقه را به وجود آورده.

محققان تاريخ وهابيت ثابت كرده اند كه اين فرقه در اصل به دستور مستقيم وزارت بريتانيا ايجاد شد، به عنوان مثال به كتابهايي چون "پايه هاي استعمار" از خيري حماد و "تاريخ نجد" از سنت جان ويلبي يا عبد الله ويلبي و "خاطرات حاييم وايزمن" اولين نخست وزير رژيم صهيونيستي و نيز "خاطرات مستر همفر" و "وهابيت، نقد و تحليل" از دكتر همايون همّتي مراجعه كنيد. «وهابيت عملاً مصمّم شده كه نقش خود را در زشت جلوه دادن چهره اسلام به عنوان يك دين خونريز به خوبي بازي كند»...

بر اين اساس، اين فرقه از نظر فكري قائم بر سه اصل عملي مي باشد و مي توان اين اصول را با نگاهي به برنامه هاي درسي و تربيتي سعودي دريافت، اولين اصل آنان اطاعت مطلق از ولي امر است: با صرفنظر از اينكه اين مَلِك كيست و ماهيت اعمال و افكارش چيست و چطور به حكومت رسيده است؟ دليل اينكه آل سعود از آنها خواسته پيرو امپرياليسم جهاني باشند، به اين مطلب بر مي گردد كه آنها تنها به امر انگليسي ها در گذشته، و در زمان حاضر به دستور آمريكاييان تعيين مي شوند و از اين رو وهابيون بردگاني به تمام معني كلمه اند، اينان جز به دستور اربابانشان كاري نمي كنند و تنها به اشاره آنها حرف مي زنند.

اصل دوم آنها تكفير مخالفان و قتل آنان است: وهابيان در آغاز پيدايش خود هزاران تن از مسلمانان شيعه و سني را كشتند و در زمان حاضر نيز، حسب راهنماييهاي گام به گام آمريكا و صهيونيسم، بيشترين توجه خود را به طور خاصّ بر قتل شيعيان و تكفير آنها متمركز كرده اند.

از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران، آتش جنگ بر ضدّ تشيّع افزوده تر شده است و اين آتش تا ظهور فرج ادامه خواهد داشت، امّا اين بدين معني نيست كه مسلمانان اهل سنت از شعله هاي اين جنگ بر كنار باشند، زيرا وهابيت و رؤساي آنان در پي اين نيستند كه در آن واحد در دو جبهه كار كنند . آنها ميخواهند اهل سنّت را بر ضدّ برادران شيعه شان برانگيزند، تا فتنه ايجاد شود و همگي در خون خود غرق شوند.

اصل سوم آنان الغا و بي اعتبار سازي عنصر عقل و انديشه و منطق و جايگزين كردن سلفيه است: يعني هر آنچه را كه سلف انجام داده اند را انجام بدهيم، و اين مصيبت بزرگي است؛ زيرا اسلام تأكيد زيادي بر تفكر و حكمت و منطق و رحمت و احسان نموده، نه تقليد از سلف، اگر منظور از سلف، صحابه باشد كه آنها هرگز معصوم از خطا نبوده اند، پس آيا ما بايد از خطاهاي آنان هم پيروي كنيم؟ پس نقش عقل كجا رفت؟ و حرمت ريختن خون مسلمانان و بي گناهان كه اسلام آن همه تأكيد بر آن داشته و آن را اولين اولويت بعد از ايمان به خدا قرار داده، چه مي شود؟ آيا رسول الله (ص) يك حديث گفته اند كه در آن به پيروي از صحابه يا سلف امر كرده باشد؟ و همگان بر آن اتفاق داشته باشند؟ جواب: نه، بلكه ايشان آشكارا به پيروي از اهل بيت (ع) و صحابه بزرگ مثل: ابوذر غفاري و عمار ياسر و حذيفة بن نعمان و سلمان و جابر انصاري و محمد بن ابي بكر و مقداد و عثمان بن مظعون و مانند آنان امر كرده است، در حالي كه منظور از سلف نزد وهابيت، بدكاراني چون معاويه و ابوسفيان و يزيد و مروان و عمرو ابن العاص و حجاج و بني اميه و بني عباس و بقيه آدمكشاني است كه چهره تاريخ را با جناياتشان سياه كرده اند...

الغاي عقل و منطق و فكر نزد وهابيت و به جاي آن تمركز بر فرهنگ گله و چوپان در بين آنان مهمترين وظيفه اي است كه سرويس اطلاعاتي بريتانيا از طريق آل سعود و فتواهاي مزدوران يهودي صفتشان ترويج مي دهند كه بر اساس آن بايد كر و لال و كور شد، و اين يعني استمرار بندگي و خضوع در مقابل دشمنان اسلام و نابودي اسلام از داخل...

بهترين مثال در رابطه با شستشوي مغزي و الغاي عقل نزد وهابيون، فتواي ابن باز در تكفير كساني است كه قائل به كروي بودن زمين هستند، مسلمان شيعه يا سني يا صوفي اگر به غير اين معتقد باشد، كافر است و بر حسب شريعت وهابيت قتلش واجب! آري وهابي، چه سعودي، چه عراقي، چه افغاني و چه پاكستاني و ... اول مغزش را با حشيش و پول استعمار شستشو مي دهند و بعد مي رود و خودش را در بازارها و مناطق شيعه منفجر مي كند، عليرغم اينكه هيچ كدام از آن انسانها دخالتي در حوادث و رويدادهاي موجود نداشته اند، و اين موضوع، از نظر تروريست وهابي هيچ اشكالي ندارد!

اسلام هراسي:
زشت نشان دادن چهره اسلامي كه پيامبر رحمة للعالمين آورده و توقف انتشار آن در جهان به دست سلفيه فقط بر حسب تصادف نيست، بلكه بر اساس نقشه خطرناكي است كه وظيفه اولش اين است كه كودكان وهابي در سنين نونهالي را با مفاهيم قتل و خونريزي و رافضه و تكفير شستشوي مغزي دهند، بر اساس اين نقشه، آل سعود خلفاي خداوند در زمين هستند و علمائشان (كه فاسدترين خلق خدايند) عابد و زاهد و واجب الاطاعه مي باشند(!) و اينكه "شيعه را بكشيد تا وارد بهشت شويد و صوفيه و زائران قبور اولياء الله مشركند و قتل آنان واجب است. اهل سنّت هم اشعري مذهب و گمراهند و بيش از ايمان به كفر نزديكند!" ديگر چه توقعي مي توان از آنان داشت؟ جز تخريب و كشتار و جنايت.

بر حسب نظريه بورديو Bourdie جامعه شناس و كارشناس علوم تربيتي فرانسوي، بعد از بهره برداري از سرمايه فكري كودكان، با آموزش مفاهيم افراطي گري و قتل به آنان، بسيار سخت و حتي محال خواهد بود كه آنها بتوانند در آينده از قيد و بند اين مفاهيم آزاد شوند!

كلمه تروريست اسلامي در روزنامه هاي جهاني بسيار شايع شده، در حالي كه صحيح آن اين است كه بگويند تروريست وهابي، چرا كه اسلام هيچ دخلي در كارهايي كه آنان انجام مي دهند، ندارد، ديني كه رحمت براي عالميان است و براي اتمام مكارم اخلاق آمده است.

وهابيت به عنوان يك جنبش تروريستي و سازماني بسيار نزديك به مافيا عمل مي كند. اين جنبش شوم با پولهاي بي حساب آل سعود زنده است، پولهايي كه در اصل از دزدي از جيب ملّت نجد و حجاز بدست آمده است، ملتي كه دچار فقر و ظلم و بيكاري و پخش موادّ مخدّر و ناهنجاريهاي جنسي هستند. اينها فقط فرضيه و ادّعا نيست، بلكه حقايق مستند و گزارشهاي سازمان ملل متحدّ و فيلمهاي واقعي از سايت يوتيوب است.

در هر حال ما مي گوييم كه برادران اهل سنت بيشتر از شيعيان خواستار محكوميت وهابيت هستند، زيرا آينده جهان اسلام با وجود اين فرقه انحرافي بسيار خطرناك است و هر دوي آنها بايد در كنار هم متوجه غدّه سرطاني وهابي سعودي خونخوار باشند كه ملّت عراق را به بازي گرفته و تار و پود آن را از هم گسيخته است.

ما در برابر همه اين مصائب به خداوند قادر و مدبر توكّل مي كنيم و از او مي خواهيم كه همه شهداي مظلوم اين جنايات را در رحمت واسعه خود جاي دهد و در اين مصائب بزرگ كه بر سر انسانيت و مسلمين مي آيد، اجر جميل عنايت نمايد و عراق را از لوث بعثيان و تكفيريان وهابي و سلفي رهايي بخشد. و الحمد لله ربّ العالمين.

نويسنده: عصامه النجفي