به نام ايزد يكتا


افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران


قیمت دلار در ماه های اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است و قیمت دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی تفاوت چندانی نداشت
قیمت دلار در بازار ارز تهران به 970 تومان نزدیک شده که نسبت به هفته گذشته حدود 50 تومان افزایش نشان می دهد.
قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته و پیش از تعطیلات در ایران حدود 920 تومان بود اما گزارش ها نشان می دهد که قیمت دلار در بازار تهران به مرز 970 تومان رسیده است.
قیمت دلار در ماه های اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است و قیمت دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی تفاوت چندانی نداشت.
اکنون با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بانک مرکزی نیز قیمت دلار را افزایش داده و هر دلار برای روز دوشنبه بیست و هشتم مرداد 955 تومان در بانک ها معامله شده است.
کارشناسان، کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی از جمله دلایل بالا رفتن یکباره قیمت دلار در بازار تهران می دانند.
برخی صرافان یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تهران را، کمبود دلار در بازار تهران می دانند.
پیش بینی می شود با توجه به افزایش سریع قیمت دلار در بازار تهران، بانک مرکزی ایران که مسئولیت کنترل نرخ ارز را بر عهده دارد، برای کنترل قیمت آن، دلار بیشتری را وارد بازار کند.
ایران از یک سال پیش تصمیم گرفته است که در مبادلات ارزی خود، پول واحد اروپایی (یورو) را جایگزین دلار کند.
جایگزینی یورو به جای دلار در پی فشارهای آمریکا صورت گرفته و ایران برای مقابله با فشارهای آمریکا، بخشی از ذخایر ارزی خود را از دلار به یورو تبدیل کرده است.
این فشارها در پی سرپیچی ایران از توقف غنی سازی اورانیوم شدت گرفته و دو قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران به اجرا گذاشته شده است.
در پی فشارهای آمریکا، چندین بانک اروپایی تاکنون روابط مالی خود را با بانک های ایرانی قطع کرده یا به حالت تعلیق در آورده اند.


قیمت دلار در ماه های اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است و قیمت دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی تفاوت چندانی نداشت
قیمت دلار در بازار ارز تهران به 970 تومان نزدیک شده که نسبت به هفته گذشته حدود 50 تومان افزایش نشان می دهد.
قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته و پیش از تعطیلات در ایران حدود 920 تومان بود اما گزارش ها نشان می دهد که قیمت دلار در بازار تهران به مرز 970 تومان رسیده است.
قیمت دلار در ماه های اخیر روند تقریبا ثابتی داشته است و قیمت دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی تفاوت چندانی نداشت.
اکنون با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بانک مرکزی نیز قیمت دلار را افزایش داده و هر دلار برای روز دوشنبه بیست و هشتم مرداد 955 تومان در بانک ها معامله شده است.
کارشناسان، کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی از جمله دلایل بالا رفتن یکباره قیمت دلار در بازار تهران می دانند.
برخی صرافان یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تهران را، کمبود دلار در بازار تهران می دانند.
پیش بینی می شود با توجه به افزایش سریع قیمت دلار در بازار تهران، بانک مرکزی ایران که مسئولیت کنترل نرخ ارز را بر عهده دارد، برای کنترل قیمت آن، دلار بیشتری را وارد بازار کند.
ایران از یک سال پیش تصمیم گرفته است که در مبادلات ارزی خود، پول واحد اروپایی (یورو) را جایگزین دلار کند.
جایگزینی یورو به جای دلار در پی فشارهای آمریکا صورت گرفته و ایران برای مقابله با فشارهای آمریکا، بخشی از ذخایر ارزی خود را از دلار به یورو تبدیل کرده است.
این فشارها در پی سرپیچی ایران از توقف غنی سازی اورانیوم شدت گرفته و دو قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران به اجرا گذاشته شده است.
در پی فشارهای آمریکا، چندین بانک اروپایی تاکنون روابط مالی خود را با بانک های ایرانی قطع کرده یا به حالت تعلیق در آورده اند.