به نام ايزد يكتاجشنواره سراسري برنج لنجان در اصفهان برگزار شد .


همزمان با يكصدمين سالگرد تاسيس شهرداريها، جشنواره سراسري برنج لنجان در اصفهان برگزار شد.
علي اصغر ذاكري شهردار زرين شهر گفت: اين جشنواره در دو بخش همايش علمي و جشنواره به منظور معرفي محصول برنج برگزار شد.
وي افزود: مسابقه پخت غذا بين رستورانها و هتل ها همراه با كشت نمادين برنج لنجان از برنامه هاي جنبي اين جشنواره بود.
شايان ذكر است برگزاري مسابقه پخت برنج، معرفي برنجكار نمونه شهرستان، كشت نمادين برنج، مسابقات نقاشي با موضوع غذا، برگزاري تئاتر خياباني با موضوع برنجكاري به مناسبت يكصدمين سالگرد تاسيس شهرداري ها و به منظور معرفي شهرستان لنجان اصفهان از ديگر برنامه هاي اين جشنواره بود.