به نام ايزد يكتاماهی سفید


ماهی سفید یکی از انواع ماهیهای شمال ایران است که در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و رودخانههای استانهای [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] یافت میشود. این نوع ماهی از مرغوب ترین انواع [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به حساب میآید. گرچه مزهٔ گوشت آن بسیار محبوب است صرف آن خالی از دشواری نیست چرا که استخوانهای بسیار ریزی در گوشت است (به این استخوانهای زیر در اصطلاح سیخ میگویند). ماهی سفید از اواخر بهار تا اوایل پاییز تخمریزی میکند.