به نام ايزد يكتاصحبت كردن ، توانایی ذهنی را افزایش می دهد :محققان امریكایی طی مطالعه دریافته اند كه صحبت كردن افراد با یكدیگر عملكرد ذهنی و
حافظه شان را بهبود می بخشد . این پژوهشگران معتقدند حتی 10 دقیقه صحبت كردن در روز مانند سایر تمرینات ذهنی ، برای افزایش توانایی حافظه و هوش مؤثر است و برقراری روابط اجتماعی شامل ملاقات یا تماس تلفنی با دوستان و آشنایان مانند روش های تقویت ذهن مثل حل جدول به افزایش عملكرد مغز كمك می كند .