[JUSTIFY]

اشتباه اول: انجام این ورزش ها با شدت کم و به مدت طولانی

از آنجا که ضربان قلبتان به میزان کافی بالا نیست، بدن نتیجه ای از این تمرینات نخواهد گرفت.

راهحل: تمرینات ورزشی تند/کند (همراه با فاصله ی زمانی)، که در آن 1 دقیقهمیدوید و 2 دقیقه راه می روید. ضربان قلب بالا بیشتر باعث سوزاندن چربی میشود. به طور مثال، شما دریک تمرین ورزشی با شدت کم در 20 دقیقه، 100 کالریمیسوزانید در حالیکه در تمرینات ورزشی با شدت زیاد در 10 دقیقه، 160 کالریمیسوزانید. در کل در تمرینات ورزشی شدت بالا در زمانی کم، چربی بسیاریخواهید سوزاند.

مانند ورزش های غیر هوازی (ورزش هایی که در آنبدون اکسیژن چربی می سوزانید، ترکیب دو با شدت زیاد (غیر هوازی) به مدت یکدقیقه با راه رفتن (ورزشی هوازی که در آن چربی با اکسیژن می سوزد) به مدت2 دقیقه، متابولیسم بدن شما را حتی بعد از انجام تمرینات افزایش داده و بههمین دلیل حتی ساعت ها بعد از انجام تمرینات چربی و کالری می سوزانید.اشتباه دوم: وارد نکردن قد و وزن دقیق خود را در دستگاه کاردیو

دستگاه نخواهد توانست خود را با اطلاعات مربوط به شما تنظیم کند و بنابراین پاسخ درستی هم نخواهد داد.

راهحل: وزن حقیقی شما باید اول صبح اندازه گیری شود، قبل از اینکه غذا یانوشیدنی استفاده کنید. آن وزن را در دستگاه وارد کنید—و در صورت امکانقدتان را هم وارد کنید—اگر دستگاه پیغام داد که شما 150 کالری سوزاندهاید، اما وزن شما 250 پوند می باشد و دستگاه با وزن 180 پوند تنظیم شدهاست، این عدد مطمئناً اشتباه است.

اشتباه سوم: انجام تمرین ورزشی تند و تصور اینکه چربی سوزانده اید

اگر هدف شما سوزاندن چربی است، به خاطر داشته باشید که شما حداقل 20 دقیقه بعد از انجام تمرینات شروع به سوزاندن چربی می کنید.

راهحل: بعد از گرم کردن خود با شدت کم روی دستگاه ترد میل یا دوچرخه به مدت 2دقیقه، سرعت خود را تا حد متوسط بالا برده و 10 دقیقه ادامه دهید، بعد ازآن 2 دقیقه با سرعت پایین انجام داده، بعد 5 دقیقه با شدت و سرعت بالا، وتمرینات را با 5 دقیقه متوسط، 2 دقیقه آرام به اتمام برسانید. کل زمان اینتمرین 26 دقیقه می باشد.

وب سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]راهنمایی های ساده ای برای این منظوردارد: اگر میخواهید وزن کم کنید، بایدبسیار بیشتر از کسی که می خواهد وزن اضافه کند ورزش کنید. برای کاهش وزن 3تا 5 مرتبه در هفته تمرینات 20 تا 40 دقیقه ای انجام دهید.اشتباه چهارم: نوشیدن نوشابه های انرژی زا قبل از انجام تمرینات
باانجام این کار، سوزاندن آن کالری هایی را که قبل استفاده کرده اید متوقفمی شود. بیاد داشته باشید که نوشابه های انرژی زا برای ورزشکاران استقامتساخته شده اند و با توجه به کالری بالایی که دارند، مطمئناً قند و چربیاضافی دارند.

راه حل: به جای آن سعی کنید یک ساعت قبل از شروعتمرینات از خوراکی سرپایی با کالری پایین تر مثل سیب یانصف فنجان ماست کمچرب استفاده کنید. با این کار در طی انجام تمرینات با کمبود انرژی مواجهنخواهید شد و کالری پایینی که مصرف کرده اید خیلی زود در طی 20 تا 30دقیقه ی اول ورزش می سوزد.

اشتباه پنجم: انجام تمرینات ورزشی با شکم خالی

افراد زیادی دچار این تصور نادرست هستند که با این کار، به طور خودکار شروع به سوزاندن بافت های چربی می کنند.

راهحل: تحقیقات بسیاری نشان داده است که شما نباید خود را از گرسنگی هلاککنید، اما خوب است که 45 دقیقه الی یک ساعت قبل از شروع تمرینات چیزینخورید. حتی کربوهیدراتها هم حداقل یک ساعت طول می کشد تا هضم شوند. هضمچربی ها هم 2 تا 4 ساعت طول می کشد. زمانی که بدن شما برای هضم انرژی مصرفکند، قدرت و انرژی شما را برای انجام تمرینات کمتر کرده و از اینرو ورزششما بی نتیجه خواهد بود. سعی نکنید که قبل از تمرین اصلاً چیزی نخورید.ورزش کردن با شکم خالی مثل این است که ماشینی بخواهد بدون بنزین حرکت کند.

اشتباه ششم: بالابردن درجه حرارت بدنتان
تصور نادرستی که وجوددارد این است که شما با بالا بردن درجه حرارت بدنتان و بیشتر عرق کردن،متابولیسم بدن را بالاتر می برید و کالری بیشتری می سوزانید. اما با اینکار فقط آب بدن خود را از دست خواهید داد بدون اینکه هیچ کالری بسوزانید.

راهحل: بهترین را برای انجام تمرینات پوشیدن لباسهایی راحت (شرتك ورزشی،تی-شرت و کفش های پارچه ای) با دمای مناسب (68 تا 72 درجه ی فارنهایت) وانجام تمرینات ورزشی حداقل 20 دقیقه می باشد. در این حالت شما عرق همخواهید کرد و بنابراین هم کالری و هم چربی خواهید سوزاند و متابولیسمبدنتان نیز بالاتر خواهد رفت.اشتباه هفتم: تصور اینکه انجام این تمرینات ورزشی می تواند جبرانی برای عادات بد زندگی باشد

خوردنغذاهای ناسالم و هله هوله، خوردن مشروبات الکلی و نداشتن خواب کافی ازجمله عادات بدی هستند که بعضی حین انجام این تمرینات در نظر دارند.

راهحل: تغذیه متعادل، خواب کافی و ورزش مداوم برای داشتن اندامی مناسب وایدآل و نگاه داشتن وزن دلخواه ضروری است و از جمع شدن چربی در بدنجلوگیری میکند.


در اینجا به چند نکته اساسی دیگر اشاره می کنیم:
همانطورکه در بالا اشاره شد، اگر می خواهید وزنتان را کاهش دهید، باید بسیاربیشتر از فردی که می خواهد وزن اضافه کند این تمرینات را انجام دهید. برایکاهش چربی، 3 تا 5 مرتبه در هفته به مدت 20 تا 40 دقیقه ورزش کافی می باشد.
اگرمی خواهید وزن اضافه کنید، باید به سمت ورزش بخصوصی بروید. با انجام اینتمرینات ورزشی قلبی و عروقی به نتیجه نخواهید رسید. اما هفته ای دو بارپیاده روی به مدت 20 دقیقه ممکن است اثربخش باشد.
به یاد داشته باشیدکه کیفیت کالری های مختلف (پروتئین ها، کربوهیدرات و چربی) و میزان کالریمصرفی و مقدار و نوع ورزش یا فعالیت بدنی همه در جسم شما تاثیر دارند. ومحققین یافته اند که کمبود خواب باعث ذخیره ی چربی در بدن می شود چون سوختچربی را پایین می آورد.بنابراین اگر 7 تا 8 ساعت خواب کافی ندارید، بسیارسخت تر چربی خواهید سوزاند. باید اضافه کنم که خواب کافی باعث می شود کهبرای انجام تمرینات انرژی بیشتری نیز داشته باشید.

از این اشتباهات دوری کنید[/JUSTIFY]