حتماً برای شما هم پیش آمده است که تعطیلات سال نو را با پرخوری گذرانیدهاید، در حالیکه در رویاهایتان با خود تصمیم می گرفتید که پس از اتمامتعطیلات، طی بهار، همه ی تلاشتان را می کنید تا این وزن اضافه ی به دستآمده را کم کنید تا تابستان بتوانید از هیکل جذاب و متناسب خودتان لذتببريد.


البته برای تبدیل این رویا به واقعیت تلاش هم می کنید.


آیافقط یک هدف در سر داشته اید یا چندین هدف مثل کاهش وزن، شش تکه کردن شکم،اضافه کردن 20 پوند عضله، و کاهش چربی های بدنتان به حد بدن ورزشکارانحرفه ای؟


در این مقاله 9 راه برای تبدیل رویاهای شما بهواقعیت آورده ایم. با ما همراه باشید اگر می خواهید تعطیلات تابستان کناردریا خوش بگذرد.1. هدف هایتان را روی کاغذ بیاورید

هدفتانهر چه که باشد، کاهش 10 یا 20 پوند وزن، سه یا چهار روز در هفته به باشگاهرفتن، آنها را روی کاغذ آورده و لیست تهیه کنید. پس از فهرست کردن هدف ها،برای هرکدام برنامه ای دقیق و جزء به جزء برای رسیدن به آنها تدوین کنید.پس از انجام این کار، هر روز به این صفحات نگاهی انداخته و روند کار رابررسی کنید. کپی های مختلفی از آن را در مکان های مختلف، در ماشین، رویمیز کار، روی یخچال، در اتاق خواب، روی آینه ی حمام و...نگاه دارید تاهمیشه به یاد آن باشید.2. به دنبال شریکی برای تمرینات خود باشید

انگیزهکمک میکند تا همیشه طبق برنامه پیش بروید. معمولاً اگر برای انجام تمریناتتنها باشید، زیاد از آن لذت نخواهید برد. در صورتیکه اگر دوستی شما راهمراهی کند، هم انگیزه ی بیشتری پیدا خواهید کرد و هم از زمان خود لذتخوهید برد.3. مربی خصوصی بگیرید

گرفتن یک مربیخصوصی خوب و کارآمد، بهترین سرمایه گذاری است که می توانید در این زمینهانجام دهید. درست است که اینکار کمی برایتان گران تمام خواهد شد، امابدانید که ارزشش را دارد. مطمئناً اگر با یک مربی خصوصی تمرینات را انجامدهید، نتیجه ی بهتری درمقاسه با تنها تمرین کردن نصیبتان خواهد شد.4. روند پیشرفت خود را پیگیری کنید

همانطورکه در اول کار اهداف و استراتژی های خود را روی کاغذ آوردید، چه جیز بهتراز بررسی روند پیشرفتتان جلوی آینه خواهد بود؟ سعی کنید هر روز یا هر هفتهروند پیشرفتتان را یادداشت کنید. اینکار می تواند منبع محرک بسیار خوبیبرای شما باشد.5. اهدافتان را متصور بسازید

هدفداشتن به تنهایی کافی نیست؛ شما باید اهدافتان را در سر متجسم کنید.اینکار به شما برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدتان کمک خواهد کرد.به طور مثال اگر می خواهید دو تکرار به هرکدام از تمرینات خود بیفزایید،باید قبل از انجام آن تمرین خود را از نظر ذهنی برای آن آماده کنید. فقطکافی است که چشمانتان را ببندید و عمل را در ذهنتان با موفقیت انجام دهید.6. عجله نکنید

همه ی شما این ضرب المثل را شنیدهاید: "یک شبه نمی توان ره صد ساله رفت." حتی اگر در 10 روز یک پوند وزن کمکنید، یا طی 6 هفته فقط %2 از حجم چربی بدنتان را کاهش دهید، باز همپیشرفت محسوب خواهد شد. برای دستیابی به اهداف مختلف، عجله نکنید. خستگیناشی از عجله کردن، شما را از ادامه ی مسیر باز میدارد.7. واقع بین باشید

قبلاز شروع بدانید که مسائلی در زندگیتان مثل، کار، خانواده، تحصیل،و...هستند که ممکن است باعث از هم گسیختن برنامه تان شود. از اینرو، سعیکنید اهدافی قابل دستیابی در مدت زمان معقول طرح ریزی کنید.8. انعطاف پذیر باشید

اگریک روز صبح به خاطر شدن بارندگی یا برف یا هر مشگل دیگر نتوانستید بهباشگاه بروید و تمریناتتان را انجام دهید، کج خلقی نکنید. به جای دلسردشدن از کار، میتوانید آن تمرین را برای آینده دوباره برنامه ریزی کنید. ازاینکه نتوانستید خود را به باشگاه برسانید احساس گناه نکنید. بلکه به جایآن سعی کنید آنچه در توان دارید را همانجا که هستید انجام دهید.9. یک روز مرخصی بگیرید

مطمئنباشید با یک روز مرخصی رفتن زحماتتان به باد نخواهد رفت. سعی کنید از آنروز مرخصی خود بهترین استفاده را ببرید. به سینما بروید، کتاب بخوانید یابا دوستان نهار بیرون بروید. با اینکار خواهید توانست از یکنواختی بیرونآمده و انرژی بیشتری برای ادامه ی برنامه کسب کنید.به اهدافتان خواهید رسید


تبریکمی گویم! توانستید آن 20 پوند وزن اضافه را کم کنید، 6 تکه کردن شکمتان رابه خوبی انجام دادید و به همه اهدافی که در سر داشتید رسیدید. حالا دوانتخاب دارید:
(1) همان اهداف بدنسازی را همچنان نگاه دارید، (2) اهدافمعقول و قابل حصول دیگری برای خود تعیین کنید تا ثابت کنید که مغرور و ازخود راضی نیستید و در همه حال فردی فعال و پرجنب و جوشید. حق انتخاب باخودتان است!