ایرنا)
"محمد سعيدي كيا" وزير مسكن و شهرسازي روند اجرايي پروژه مسكن مهر در دامغان را روز پنجشنبه مورد بازديد و بررسي قرار داد.

"محمدسعيدي كيا" در اين بازديد كه از سوي "علي عبدالهي" استاندار سمنان همراهيمي شد ضمن ديدن از روند آماده سازي زمين مسكن مهر و ساخت و ساز اين واحدهااز نزديك پيشرفت و مسايل و مشكلات اين طرح را بررسي كرد.

براي ساخت بيش از سه هزار و 100 واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر در دامغان 5/27 هكتار زمين اختصاص و در دست آماده سازي شده است.

فرمانداردامغان در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: آماده سازي زمين مسكن مهر دراين شهرستان از پيشرفت 70 درصد برخوردار است و تاكنون زمين مورد نياز ساختيك هزار و 280 واحد مسكوني نيز واگذار شده است.

"محمدرضا البرزي"افزود: ساخت مسكن مهر در دامغان را جلوتر از ساير شهرهاي استان سمناندانست و گفت: واگذاري زمين براي ساخت مسكن بزودي به يك هزار و 700 واحدخواهد رسيد.

وي با بيان اينكه اين تعداد تا شب عيد امسال به دو هزار واحد خواهد رسيد گفت: اين واحدها در 196 بلوك ساخته مي شود.

فرمانداردامغان افزود: براي دريافت مسكن مهر در اين شهرستان بيش از چهار هزار نفرمتقاضي ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد پرونده سه هزار نفر بررسي و دوهزار نفر احراز شرايط شده اند.

وزير مسكن و شهرسازي در اين بازديد با مسوولان ساخت مسكن مهر گفت و گو كرد و در جريان مسايل و برنامه هاي آنها قرار گرفت.

وي همچنين در سفر به دامغان حوزه علميه اين شهر و طرح ساخت مصلي نماز جمعه دامغان را مورد بازديد قرار داد.