بی شکبرای شما هم پیش آمده که در مکان خاصی باشید و نتوانید در همان لحظه بهتماس های تلفنی که با شما برقرار می شود پاسخ دهید . (مثلا در جلسات و یاهنگام نماز)

البته اکثرا در چنین مواقعی یا گوشی خود را خاموش می کنند و یا آن را در حالت سکوت (Silent) قرار می دهند
اما هر کدام از این روشها معایب خاص خود را دارند .
درصورتی که گوشی همراه خود را خاموش کنید ، بی شک هیچ فردی قادر نیست با شماتماس برقرار کند و مخاطب با توجه به اینکه گوشی شما خاموش است از تماسمجدد پرهیز خواهد می کند . ضمن آنکه شما نیز نمی فهمید در هنگامی که تلفنهمراهتان خاموش بوده ، چه کسانی با شما تماس گرفته اند .
در حالت دومهم با توجه به اینکه گوشی شما در حالت سکوت (Silent) قرار دارد ، لذا فردبه تصور اینکه شما به تلفن او جواب نمی دهید از برقراری تماس با شما منصرفمی شود .قصد معرفی ترفندی را دارم که با استفاده از آن در گوشی های سونیاریکسون قادرید تا امکانی را فراهم کنید که در صورتی فردی با شما تماسگرفت بدون آنکه گوشی شما زنگ بخورد ، برای طرف مقابل بوق اشغال پخش شود وشماره فرد نیز بر روی تلفن همراه شما نقش می بندد .
لذا با توجه بهاینکه برای فرد مقابل بوق اشغال پخش شده ، بی شک فرد مورد نظر گمان می کندکه شما با فرد دیگری مشغول به صحبت هستید و لذا به طور حتم مجددا با شماتماس برقرار می کند و شما نیز با توجه اینکه مطلع شدید که کسی با شما تماسگرفته ، در صورتی که بخواهید با وی صحبت کنید ، کافی است محلی که درانهستید را ترک کرده و بعد از اینکه فرد مجددا با شما تماس برقرار کرد بهتماس وی پاسخ دهید .همچنین با استفاده از این ترفند قادرید تا گوشی شماتنها برای نفرات خاصی زنگ بخورد و برای اشخاص دیگر بوق اشغال پخش شود .
تصورکنید منتظر تماس فرد خاصی هستید ، اما در همان هنگام افراد دیگری نیز بهشما زنگ می زنند و شما مجبورید به خاطر اینکه منتظر تماس فرد خاصی هستیداز صحبت با آنها بپرهیزید ولی با استفاده از این قابلیت ، گوشی شما تنهابرای افراد خاصی زنگ خواهد خورد و برای بقیه اشخاص بوق اشغال پخش خواهد شد.


برای فعال کردن این قابلیت ابتدا به منوی اصلی در گوشی خودمراجعه کرده و سپس بر روی Setting کلیک کنید ، حال در قسمت General به بخشProfile رفته و یکی از پروفایلها را غیر از پروفایل Normal انتخاب کنید(مثلا Meeting ) حال More را بزنید و گزینه View and edit را انتخاب کنید .
حالاز عناوین نمایش داده شده ، گزینه Accept calls را انتخاب کنید و سپسگزینه None را انتخاب کنید . پس از انجام این عمل و ذخیره پروفایل هرگاهپروفایل مورد نظر را انتخاب کنید برای تمام کسانی که با شما تماس برقرارمی کنند بوق اشغال پخش خواهد شد و شما نیز متوجه خواهید شد چه کسانی باشما تماس برقرار کرده اند .

در صورتی که قصد دارید گوشی شما تنهابرای افراد خاصی زنگ بخورد کافی است در همان قسمت به جای انتخاب Noneگزینه Only from List را انتخاب کنید و شماره یا شماره هایی که قصدبرقراری ارتباط با آنها را دارید انتخاب کنید .

تا اینجای کار شما این قابلیت را به گوشی خود در یکی از پروفایلها اضافه کردید .

حال برای فعال سازی کافی است هرگاه لازم بود پروفایل مورد نظر را فعال کنید .

جهتفعال سازی هر پروفایل ، یکبار دکمهPower (دکمه ای که با ان گوشی را خاموشو روشن می کنید) بفشارید و سپس پروفایل مورد نظر را برگزینید .

جهت بازگشت به حالت اولیه کافی است پروفایل Normal را انتخاب کنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]