بر اساس يك گزارش امنيتي، فهرست عجيب ترين ويروس هاي رايانه اي در سال 2008 ميلادي منتشر شد.

بهگزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،بنا بر اعلام شركت امنيتي Panda Security،تمامي اين كدهاي مخرب داراي نوع ساختار، روش انتشار و يا عملكردهاي خاصيبوده اند كه به نحوي موجب افزايش وسعت و ريسك تخريب و يا ايجاد جذابيت درروش عملياتي آن ها شده است.

علاوه بر اين، روش هاي عجيب و نامتعارفدر طراحي، توليد و انتشار كدهاي مخرب همواره مورد توجه خرابكاران اينترنتيقرار داشته است. زيرا استفاده از اين روش ها، علاوه بر اين افزايش محبوبيتو شهرت آن ها در ميان همكاران زيرزميني شان، كاربران اينترنت را نيز بهانجام فعاليت هاي پرخطر و غير ايمن در وب ترغيب مي كند.

كارشناسانامنيتي پاندا بر اين عقيده اند كه خلاقيت مجرمان اينترنتي در طراحي روشهاي عجيب تخريب بي تأثير نيست. اما علاوه بر اين عامل مهم، تأثير اتفاقاتسياسي، اقتصادي و اجتماعي بزرگ مانند بحران جهاني اقتصاد و نيز روانشناسيفردي اجتماعي كاربران و همينطور سوء استفاده از علايق، سلايق و موضوعاتمورد توجه كاربران چندان دور از نظر نبوده است.

لطفا به شيوه تخريبي اين كدهاي مخرب توجه كنيد:

- P2Pshared.U ، کرم رایانه ای در منوی غذاهای آماده !

باانتشار این کرم در اوايل دسامبر 2008 ، شرکت امریکایی مک دونالد، بزرگترینرستوران زنجیره ای غذاهای آماده، مورد استفاده ابزاری در طراحی حملات وسيعاینترنتی قرار گرفت .

این کرم به صورت ضمیمه یک نامه با موضوع تبریک سال نو میلادی به كاربران ارسال می شود.

دراین نامه به شما گفته می شود که یک بن تخفیف برایتان در نظر گرفته شده کهمی توانيد در هنگام مراجعه به هر کدام از رستوران های مک دونالد از آن هااستفاده کنيد . اما این بن تخفیف، چیزی نیست به جز یک کرم رایانه ای که باکلیک بر روی آن، رایانه شما با آلودگی نسبتا شدیدی مواجه خواهد شد .

- Agent.JEN ، پستچی قلابی!

تصوركنيد كه يك پستچي به درب منزل شما مراجعه مي كند تا یک بسته پستی را بهشما تحویل دهد اما به محض این که شما درب خانه را باز کردید ، لشكري ازمجرمان و جنايتكاران مسلح آماده اند تا به خانه شما سرازیر شوند و تا جاييكه قدرت دارند آن را زير و رو و حتي به طور كامل ويران كنند. اين تروژان وبه دنبال آن دسته اي از كدهاي مخرب ريز و درشت در پس نامه اي مخفي شده اندكه شايد شما هم آن را در صندوق پست الكترونيك خود پيدا كنيد. به هر حالاين نامه از يكي از ادارات محلي يا مركزي پست به شما ارسال شده اند كه اگربه هر دليل فايل ضميمه آن را اجرا كنيد، شاهد يك فاجعه ديجيتال خواهيد بود.

- Banbrd.FXT ، به هر حال شما بی گناه نیستید (قسمت اول) !

اینکرم خطرناک هم در نامه های الکترونیک مخفی می شود ، اما برای انتشار ازروش بسیار جالبی استفاده می کند . در این نامه ها که به ظاهر از طرف ادارهمحلی پلیس و یا یک مرکز امنیتی به کاربر ارسال می شوند، وی متهم به مشارکتدر جرم های رایانه ای و اینترنتی شده و IP وی توسط ماموران امنیتی ردیابیو ثبت گردیده است . سپس از وی خواسته می شود که گزارش اتهام خود را باکلیک بر روی ضمیمه نامه دریافت کند ، اما این فایل متنی هم چیزی نیست بهجز نسخه ای از یک بد افزار که با نصب خود در سیستم رمزهای عبور و شمارههای حساب بانکی شما را در حین اتصال به بانک های آنلاین ، سرقت می کند.

- Sinowal.VTJ ، پيشدستي فوق العاده !

اینکد مخرب یکی از عجیب ترین و منحصر بفرد ترین ویروس های منتشر شده در سال2008 میلادی بوده است . ابتدا نامه ای را در صندوق پستی خود مشاهده ميکنید که از طرف شخصي ناشناس برایتان ارسال شده. آن را باز می کنید ... شخصناشناس به شما گفته است که تا کنون چندین بار از آدرس شما برای وی ویروسهاي خطرناكي ارسال شده است و این که وی به عمدی یا غیر عمدی بودن اینمسئله اهمیتی نمی دهد؛ اما در صورت تکرار، این مسئله را با مستندات موجودبه پلیس اطلاع خواهد داد .

مستندات موجود برای اطلاع شما نيز بهنامه ضمیمه شده اند... اما دستپاچگي و سپس کلیک بر روی اين فايل، رایانهخود را در معرض حمله کرم Sinowal.VTJ قرار خواهید داد که یکی از مخرب ترینو سمج ترین ویروس های رایانه ای است .

- Bat.Gen.D آشپز بی مزه !

اگربه فایلی مشکوک برخورد کردید که نام آن "دستور پخت انواع کیک به شیوهاسپانیایی" بود روی آن کلیک نکنید . البته اگر هم روي آن كليك كنيد اتفاقخاصي نمي افتد؛ چون در ابتدا همه چیز خوب پیش می رود . این فایل خود رادستورالعمل کامل آشپزی و پخت شیرینی معرفی می کند. اما پس از مدتی میفهمید که در حقیقت این کد ، ابزاری را در رایانه شما نصب کرده که خود یکموتور ساخت و تولید ویروس های رایانهاي ست. از این به بعد داستان راخودتان حدس بزنید !

- Aidreder.A ، این یکی را اصلا جدی نگیرید !

تاکنون ویروس های زیادی تولید شده اند که با موضوع پیشگویی آینده و فالبینی، كاربران را به دانلود فایل های آلوده تحریک کرده اند ، اما بی شکاین ویروس سمج ، عجیب ترین آن هاست؛ چون پس از نفوذ در سیستم، پیغام هاییرا به صورت پی در پی به شما نمایش می دهد مبنی بر این که شما به زودی کشتهخواهید شد یا به نحو مرموزی خواهید مرد ! تصور کنید که این پیغام ها بهصورت پی در پی و آزارنده اي نيز برای شما نمایش داده شوند . مضاف بر ایناگر شما گزینه OK را كه در زیر این پیغام قرار داده شده کلیک نکنید ،پنجره حاوی آن روی صفحه نمایش شما باقی خواهد ماند . شاید منتشر کننده اینویروس فکر کرده اين یعنی این که شما با مرگ خود در آینده ای نزدیک موافقید!!.

- Banker.LLN ، همه خرابکاری های رئیس جمهور !

اگربا یک فایل با تصوير پرچم ایالات متحده برخورد کردید ، حتما به آن شک کنید. به احتمال زیاد این فایل ، به یک کرم رایانه ای آلوده است که از طریقحافظه های جانبی، صندوق های پست الکترونیک و یا از طریق کنجکاوی شما برایمشاهده یک فیلم اينترنتي جذاب از انتخابات اخير ايالات متحده در رایانهشما وارد شده است . رمزهای عبور و اطلاعات بانکی شما هدف اصلی این کرممحسوب می شوند. پس يا از ضد ويروس هاي به روز استفاده كنيد و يا هفته اييكبار تمام اطلاعات بانكي خود را تغيير دهيد!

- Banbra.GDB به هر حال شما بی گناه نیستید (قسمت دوم) !

اگرروزي پلیس به منزل شما مراجعه کند، شاید در را به روي او باز کنید و وي رابه منزل خود راه دهید و شاید از او درخواست مدارک شناسایی کنید. در موردانتشار کرم Banbra.GDB نیز دقیقا همین شرایط حاکم است . این بدافزار خودرا به عنوان يك اطلاعيه پلیسي جا می زند و به کاربر اعلام می کند کهمتأسفانه از رایانه وی در یک حمله خرابکارانه اینترنتي استفاده شده و ازوي مي خواهد كه اطلاعات مفصل را با مراجعه به لينك زير دريافت نمايد . بهمحض اين كه کاربر برای درخواست اطلاعات بیشتر، روی لینک موجود در پاييننامه کلیک می کند یک کرم اینترنتی به شکل نامحسوس در رایانه وی نصب می شودو به سرقت اطلاعات شخصی وی می پردازد .


براساس اعلام PandaLabs، لابراتوارهاي امنيتي پاندا، با توجه به منسوخ شدنبسیاری از روش های فریبکارانه که کاربران را به دانلود فایل های آلوده یاکلیک بر روی لینک های مخرب تحریک می کنند ، بکارگیری روش های جدید ماننداستفاده از کدهایی به نام ترس افزار یا Shockware مورد توجه خرابکاراناینترنتی قرار گرفته است . این نوع بدافزار كه نمونه هايي از آن ها را درهمين گزارش ملاحظه فرموديد، با دستپاچه کردن کاربران و ایجاد ترس و دلهرهآن ها را به انجام عملکردهای سریع و ناآگاهانه که معمولا بسیار نا ایمنهستند ، وادار می کند .
برای اطمینان از عدم وجودکدهای مخرب در سیستم ها و شبكه هاي رايانه اي می توانید به ترتيب ازبرنامه هاي آنلاین و رایگان Panda ActiveScan و Panda MalwareRadar بهآدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] استفاده فرماييد.

منبع : بازياب