[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

شما می توانید با قرار دادن لینک این سایت در وبلاگو یا سایت خود حمایت تان را از مظلومان غزه ابراز نمائید. بدین صورت کهسایت را با دو نام "غزه" و " "gaza" در وبسایت خود و به آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]لینک می کنید. البته با توجه به رسالت سایت که همان قرار گرفتن در صدرنتایج جستجوی واژه gaza در موتورهای جستجوست، طبیعتاً لینک انگلیسی دراولویت می باشد. به امید شکسته شدن هر چه زودتر محاصره غزه...
English Link:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
Persian Link:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]