توليد ابزار و دستگاههاي ديجيتال در اشكال لوازم مختلف، موضوع جديدي نيست. با اين حال هميشه داشتن لوازمي با ظاهر متفاوت براي اغلب كاربران جذاب بوده است.
به همين دليل هم بود كه شركت Spotswood Custom Computer كيسهاي كامپيوتري سري L را در شكل طبل ساخته است. اين كيسها كه داراي بدنههاي گرد با وسعت 22 اينچ هستند با قيمت 500دلار به فروش ميرسند