. اين تصاوير مربوط به موميائي ولاديمير ايليچ اوليانوف معروف به لنينمتولد 22آوريل 1870و متوفي 21 ژانويه 1924 در شهر گوركي و رهبر انقلابكمونيستي سال 1917 روسيه تزاري است. همانطور كه ميدانيد اين انقلاب منجربه سرنگوني خاندان رومانوف ( تزار نيكلاي ) شد و تمام خانواده آنها همتوسط بلشويكها قتل عام شدند.دقيقا" يادم نيست اما فكر ميكنم اين تصاوير رواز تو سايت جاماسب بر داشتم و اين سايت الان ف ... ر شده . البته نميتونمبه طور قطع بگم كه اين جسد موميائي شده يا نه اما به هر حال تصاوير جالب وعبرت آموزيه

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

گروهي كه مسئوليت حفظ و نگهداري موميائي لنين را بر عهده دارند بسيارخبره هستند و حتي در چند مورد اجساد يا موميائي هائي را كه در برخي نقاطمختلف دنيا با نگهداريشون دچار مشكل شدن و خطر نابودي آنها ميره روبوسيله همين گروه از نابودي نجات داده اند. سربلند باشيد.


برگرفته از سنترال کلابز