برگزاری آفتاب - لیلا باران چشمه : خطر قطع اینترنتایران بوسیلهی آمریکا یک خطر جدی است و اگر آمریکا این کار را انجام دهد،در عرض یک روز مخابرات ایران دچار مشکلات جدی خواهد شد و کلیهی سیستمهایمخابراتی، سرویس VOIP، سرویس تلفن همراه و سرویس اینترنتی دانشگاهها ومراکز آموزشی، اطلاعات فرودگاه از کار میافتد.

خسرو مترجمی، مدیرشبکهی آموزشی ITC، در آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آفتاب، ضمنبیان این مطلب افزود : کاری که آمریکا میخواهد انجام دهد، از یک بمب اتممخربتر است و هیچ خرجی برای آمریکا ندارد.
به گفتهی وی، از نظرآمریکا اینترنت متعلق به وزارت دفاع آمریکا است و آمریکا پلیس اینترنت استو تشخیص داده که ایران شایستگی ندارد، بنابراین اینترنت ایران را قطعمیکند.

مترجمی که خود مدیر یک شبکه آموزشی فارسی زبان IT در آمریکا است با اشاه به اجلاس WSIS که در تونس برگزار شد، تصریح کرد :
دراجلاس تونس بیشتر بحث بر سر تبعیض حاکمیت اینترنت بود و اینکه تنها یککشور نباید رهبریت اینترنت را داشته باشد، بلکه این حاکمیت و رهبری بایداز طریق یک شورا بر شبکهی اینترنت اعمال شود، اما هیچ توجهی به مسالهیمهم احتمال جدی قطع اینترنت ایران از طرف آمریکا نشد.

وی خاطرنشانکرد : ما باید هرچه زودتر افکار عمومی مردم آمریکا را نسبت به تصمیم دولتآمریکا روشن کنیم به دلیل اینکه مردم آمریکا حق آموزش را برای کلیه مردمجهان الزامی میدانند و شبکهی اینترنت نیز یک شبکهی آموزشی است و بایدنظرشان را دربارهی عمل کشورشان مبنی بر قطع اینترنت ایران و محروم کردنمیلیونها جوان ایرانی از حق آموزش، فقط به دلایل سیاسی جویا شویم.

مترجمیتصریح کرد : ما باید همین حالا به فکر باشیم و از این اقدام جلوگیری کنیم،این اتفاق یک فاجعهی ملی است و هیچ حرکتی نمیتواند در چنین زمان کوتاهیو ظرف فقط یک روز چنین لطمهای را به ایران وارد کند.

ممنوعیت ارسال ایمیل های ایرانی به یاهو

ICTCenter - شرکت عظیم یاهو در اقدامی انتحاری، اقدام به مسدود کردن IP هایکاربران ایرانی برای ارسال ایمیل های SMTP نمود. در این اقدام که در جهتجلوگیری از بمبارانهای ایمیلی (Mail Bomb) یا ایمیلهای جعلی (Fake Mail)صورت گرفته، SMTP Server ِ یاهو در اولین قدم فرستادن ایمیل، آدرسIPفرستندهی میل را چک میکند تا اگر در محدودهی (Range) خاصی بود، ازارسال ایمیل جلوگیری شود.

برای امتحان مسدود بودن IP خودتان، فرمان زیر را در Run ویندوز بنویسید و نتیجه را مشاهده کنید:

Cmd /k telnet mx1.mail.yahoo. com 25

اینامر به احتمال زیاد به دلیل محبوبیت و کاربرد بیش از حد برنامههای مخربیاهو، مانند FakeMailer و MailBomber در ایران صورت گرفته و کشور ایران درارسال ایمیلهای مستقیم به وسیلهی SMTP مسدود شده است. البته این بدینمعنا نیست که دیگر نمیتوان از ایران ایمیل یاهو فرستاد.

با استفاده از سیستم WebMail یاهو [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]. yahoo.com همچنان امکان ارسال ایمیل وجود دارد. (البته امیدواریم این نیز در آینده مسدود نشود)

جاوا هم در ایران مسدود شد

شرکتسان میکروسیستمز تولید کنندهی نرم افزار جاوا Java اخیرا در اقدامیتحریمی، در سلسله اقدامات محدود کنندهی ایالات متحدهی آمریکا علیهایران، دریافت جدیدترین نسخهی جاوا را برای ایران مسدود کرد.

به گزارش سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].ir ، این عمل از طریق چک کردن آدرس IP صورت گرفته و در صورتی که آدرس IPشخص دانلود کننده از ایران باشد، به او اجازهی دانلود داده نشده و پیغامخطای HTTP 403 Forbidden داده میشود. در واقع مانند مک آفی به طور صریحاعلام نمیکند که شما چون در کشور خاصی هستید حق دانلود ندارید و ... .

گوگل و یاهو تا 6 ماه دیگر سرویسهای خود را در ایران قطع خواهند کرد

دوشرکت عظیم بین المللی یاهو و گوگل که نیمی از اینترنت را تحت سلطه دارند،تا 6 ماه دیگر ارائهی سرویسهای خود را در ایران قطع خواهند کرد.

به گزارش سایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید].ir، خسرو مترجمی مدیرعامل شبکهی تلویزیونی ITC آمریکا در گفت و گو بانشریهی عصر ارتباط گفت : در مصاحبهای که با یاهو و گوگل داشتم، مطلع شدمکه این دو شرکت تهدید شدهاند تا ارتباطات خود را تا شش ماه آینده درایران قطع کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از مصاحبهاش افزود : بههر حال موضوع بحث اجلاس WSIS نیز همین راهبری مطلق است که در دستآمریکاییهاست. آنها میگویند: "اینترنت حق نیست، بلکه امتیازی است که مابه بقیه میدهیم".

***

بدیهی است در صورتی که این دو شرکتبخواهند سرویسهای خود را برای ایران مسدود کنند، عملا اینترنت کاربرد خودرا در ایران از دست خواهد داد. زیرا بیشتر کاربران اینترنت ایران به چتکردن مشغول هستند !! و یاهو بهترین شرکتی است که خدمات مسنجر را ارائهمیکند. لذا با بسته شدن آن، عملا درصد عظیمی از کاربران ایرانی قادر بهاستفاده از اینترنت نخواهند بود. البته MSN Messenger میتواند تا حدی جاییاهومسنجر را پر کند، اما هرگز به پای آن نمیرسد !

و همچنین گوگل:با بسته شدن گوگل دیگر امکان جستجو در اینترنت نیز برای ایران از بینخواهد رفت. البته موتورهای جستجوی دیگری به جز گوگل نیز وجود دارند، اماهیچکدام از لحاظ امکانات و کیفیت به پای گوگل نخواهند رسید.