در خبري آمده بود كه چين كاراكترهاي انيميشني پليس (چيزي شبيه كاراكترهاي نرم افزارهاي Office) را طراحي كرده كه به مجرد تلاش كاربر براي ورود به سايت هاي ممنوعه و غير مجاز بر صفحه مانيتور ظاهر مي شود و به كاربر تذكر مي دهد (زهر چشم مي گيرد). از همين ايده با توجه به پليسي شدن فضاي اينترنت در ايران نيز مي توان جهت برخورد با كاربران متخلف ايراني نيز استفاده كرد البته با كاراكترهاي كاملآايراني و بومي! از همين رو نمونه اي از طرح پليس ديجيتالي را در ادامه ملاحظه خواهيد نمود :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]