11 مسافر پژو سواري بر اثر برخورد با يك دستگاه اتوبوس مسافربري در آتش سوختند.
بهگزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، در ساعت 2:54 بامداد روز چهارشنبه در محوربم ـ زاهدان يك دستگاه پژو سواري با اتوبوس مسافربري برخورد كرد.
بر اساس اين گزارش پژو سواري كه حامل 11 مسافر افغان بود، پس از برخورد با اتوبوس دچار حريق شد و تمامي مسافران در آتش سوختند.
به گفته اتاق هدايت عمليات بحران وزارت بهداشت (EOC)، يكي از مسافران اتوبوس نيز در اين سانحه جان خود را از دست داد.
اين حادثه دو مجروح نيز داشته است كه توسط يك آمبولانس اورژانس به بيمارستان پاستور بم منتقل شدند.